Loading

Utveckla ditt ledarskap & din organisation - ett år efter #MeToo Kichisaga Mastermind - om mäns ansvar, för ledare som är män

Kichisaga Mastermind är en högintensiv nätverksgrupp för drivna ledare som vill flytta fram positionerna för mäns ansvar för jämställdhet och mångfald - och samtidigt skapa ännu mer effektiva och inkluderande organisationer.

Är du man och chef?

 • Vill du utveckla din förmåga att leda effektiva team bestående av många olika slags människor?
 • Tror du att din organisation kan göra mer för att motverka att kvinnor och män begränsas av ålderdomliga ideal, skeva föreställningar och olämpliga beteenden?
 • Tänker även du att det är dags för oss män att fatta genus och mångfald, och aktivt bidra till att göra arbetsplatser mer inkluderande?

Då är Kichisaga Mastermind för dig, en omsorgsfullt matchad nätverksgrupp för att föra dig framåt när det gäller ledarskap, jämställdhet och mångfald.

Attrahera & befordra de bästa

Att kunna attrahera, utveckla och befordra de bästa talangerna oavsett kön, hudfärg, etnicitet och klass, är avgörande för att vara en framgångsrik organisation. Under många år nu har kvinnor varit fler än de män som utexaminerats från högskoleutbildningar – och med bättre betyg. Företag som inte lyckas ta tillvara dessa förmågor, kommer att bli omsprungna av dem som lyckas.

Allt färre företag låter jämställdhet och mångfald samla damm i en obligatorisk jämställdhetsplan. Allt fler inser att det är en fråga om konkurrens om både talanger och kunder. Det har blivit en fråga om överlevnad.

Allt fler chefer ser det som en fråga om anständighet. De vill bidra till att alla har samma möjligheter att utveckla sin fulla potential, och de vill inte medverka till diskriminering, medveten eller omedveten.

Vad Kichisaga Mastermind ger dig

Kichisaga ger dig kunskap, konkreta verktyg och actions för att effektivisera och utveckla din organisation i mer inkluderande riktning.

Du får ett nätverk av jämlikar som är redo att omtänksamt utmana dig, så att du kan se och bearbeta föreställningar och beteenden som fram till idag varit omedvetna för dig.

Kichisaga Mastermind gör dig inte bara till en bättre chef för en mer inkluderande organisation. Du kommer att utvecklas minst lika mycket som person, få ett rikare liv.

Platserna har börjat fyllas med i första hand CEOs och CFOs. Det kommer att bli en väldigt spännande grupp.

Om du vet att du vill gå, säkra din plats genom att registrera dig direkt. (För att säkerställa en hög kvalité på programmet och trygghet i deltagandet, kan vi behöva föra över dig till ett annat program, om din profil visar sig inte passa just den här gruppen.)

Tycker du det låter intressant, och vill veta mer innan du bestämmer dig? Boka ett samtal med oss, så vi får känna varandra på pulsen. Det är första steget för att komma med i nätverket. Vi stämmer av dina och våra förväntningar. Du förpliktar dig inte till något. Efter samtalet tar vi båda ställning till om detta är ett nätverk för dig och vi meddelar om du matchar gruppen.

Om du vill läsa mer, innan du bokar ditt samtal, scrolla vidare neråt och läs om programmet, Kichisaga, processledaren, gästföreläsarna och priset.

Hur

Kichisaga Mastermind träffas fem gånger under sex månader. Föreläsningar av Kichisagas processledare Fredrik Eklöf och aktuella gästföreläsare från näringsliv, politik och forskning varvas med samtal, egna reflektioner och praktiska övningar.

Vi binder samman jämställdhet och mångfald med andra aktuella frågor för dig som ledare. Allt för att det ska bli så relevant som möjligt för dig och din organisation. Några av gästföreläsarna är:

 • Gästföreläsare: Emma Egnell, VD Brand New Communication. En av kvinnorna bakom Hej Digitalt! och Hej Engagemang! Om strategisk medarbetarkommunikation.
 • Charlotte Holgersson, docent, KTH. Ledande forskare inom ledarskap, organisation och genus. Om rekrytering av företagsledare och homosocialisering.

Vi för även samtal med Nour El Refai, Anna Kinberg Batra och Pia Höök, Global Diversity Manager, Skanska.

Datum

I februari håller vi enskilda samtal med alla som är intresserade. I mars sätter vi igång.

 • Träff 1: 25 mars, kl 7.30-10.
 • Träff 2: 25 april, kl 7.30-10.
 • Träff 3: 5 juni, kl 7.30-10.
 • Träff 4: 30 aug, kl 7.30-10.
 • Träff 5: bestäms senare

Utforska dina egna blinda fläckar

I Kichisaga arbetar vi sällan med föreläsningar som du lyssnar passivt till. Vi följer upp med aktiv reflektion kring frågor som är relevanta för dig.

Vad du jobbar med under programmet

Du kommer att få vår och de andra deltagarnas hjälp med att:

 • Identifiera och bearbeta dina egna blinda fläckar och utvecklingsområden.
 • Designa en realistisk handlingsplan för dig själv som ledare och person
 • Bestämma nästa och nästnästa steg för de organisationer du leder/vill påverka i mer jämställd riktning.

Bidra till jämställdhet i andra länder

Bilden från Namibia är ett exempel på jämställdhetsutbildningar som Kichisaga och våra kunder bidrar till tillsammans med bland andra Listeners Without Borders.

Kichisagas tidigare arbete

Vi har jobbat med ett stort antal chefer och ledningsgrupper. Vi har till exempel lett internat med de högsta ledningarna i Swedbank och SBAB och jobbat med Skanskas globala mångfaldschefer.

Bland våra referenser finns Klas Danielsson, Michael Wolf, Göran Bronner, Lars Friberg. Maila info@kichisaga.se om du vill ha kontakt med någon av dem.

Med appen GenderTimer skapade Kichisaga uppmärksamhet kring omedvetet ojämställda beteenden. Vi fick prata jämställdhet i Fox News och ICA-Stig att skriva en jämställdhetsplan.

För pionjärer

Om du är som höga chefer är mest, så har du ganska bra koll på de här frågorna och har reflekterat en hel del kring ditt ledarskap - och du har mycket kvar att lära och förändra.

Du är redan en pionjär inom jämställdhet och mångfald. Jo, om du tänker efter är du det. Bara att du överväger att gå med i ett nätverk som detta är mycket mer än de flesta av dina företrädare gjort.

Funderar du på

 • om vi män flyttat fram våra positioner tillräckligt efter #MeToo - eller om många män bara blivit rädda och tysta?
 • om du själv eller någon kollega gått för långt eller agerat diskriminerande någon gång – utan att ha förstått det?

Kichisaga Mastermind är ett ställe, en grupp att som ledare tänka med kring vad som är rätt sak för dig att göra - även i knepiga och personliga frågor.

Genom att gå med i Kichisaga Mastermind är du tillsammans med andra män med i framkanten av arbetet för att få oss män att ta vår del av ansvaret mot begränsande könsroller och exkluderande attityder.

Varför bara män?

Just denna första Mastermind är endast för män. Vi har sett att många män släpper lite mer på garden i de här frågorna när det inte är kvinnor med. Det är nödvändigt för att kunna bearbeta de omedvetna fördomar som gör att du (och vi alla) bidrar mindre till jämställdhet och mångfald än vi vill.

Många insatser har riktats till de underrepresenterade grupperna. Vi utgår från att det framför allt är vi som tillhör normen som behöver förändras för att vi ska komma tillrätta med obalanserna.

Målet med Kichisaga Mastermind är jämställdhet och mångfald, att kön inte ska spela någon roll för våra möjligheter i svenskt arbetsliv och att kvinnor och män ska delta aktivt i jämställhetsarbetet. Denna grupp för män är ett av många steg som behöver tas i den riktningen.

Det finns en risk att manliga nätverk framför allt stärker de män som deltar. Därför har vi särskilda uppgifter och aktiviteter för att gruppen ska stärka kvinnors och andra underrepresenterade gruppers möjligheter i era organisationer.

Processledare

Fredrik Eklöf är ansvarig processledare för Kichisaga MasterMind. Han har en unik expertis i att göra män till hängivna förespråkare för jämställdhet. Och att få normpersoner i allmänhet att se sin del av ansvaret för ökad mångfald. Han var den första manliga huvudtalaren på Näringslivets mäktigaste kvinna. Han har arbetat med ledarskap och genus med såväl koncernledningar i Sverige och mångfaldschefer i USA som till studenter i Afghanistan och somaliska flyktingar i Nairobi.

Med mer än tjugo års erfarenhet av att leda grupper för egen reflektion kring genus och mångfald skapar Fredrik Eklöf trygghet och öppenhet i grupper av människor, får dem att upptäcka sina blinda fläckar och utvecklas tillsammans.

Som vit, medelålders, heterosexuell man, använder Fredrik sin privilegierade position mitt i normen för att skapa igenkänning och förändring just bland dem som tillhör normen.

Andreas Bhagwani, Kichisaga Leadership och VD Nanologica, kommer också att medverka som ledare i programmet.

Pris

Denna exklusiva Kichisaga Mastermind innebär en investering på 49 000 kr per deltagare. I det ingår:

 • fem nätverksträffar i centrala Stockholm med gästföreläsare och frukost/fika,
 • en kurerad Facebook-community för denna Kichisaga Mastermind.

Bonus 1: Mångfaldsanalys

Mångfaldsanalystjänsten People You Trust är gratis för enskilda användare. Vi bjuder på aggregerade resultat och analyser av mångfalden i nätverket bland upp till 100 personer i din organisation.

Bonus 2: Enskild handledning

Om du vill ha enskild handledning i något ärende, bjuder vi på ett handledningstillfälle (ordinarie pris 4500 kr). En handledning med Fredrik Eklöf eller Andraes Bhagwani, online eller live.

Dessutom 30 % rabatt på fortsatt handledning, om du vill ha fler egna sessioner. (Kommer bara att behövas för särskilt känsliga eller akuta frågor.)

Bonus 3: Fortsatt community

För maximal effekt av programmet ger vi ytterligare sex månaders medlemskap i Kichisagas Facebook-community där du kan fortsätta utvecklas med andra.

Begränsat antal platser

För att få till rätt atmosfär och en djup process, har vi ett begränsat antal platser. Vi genomför ett samtal med dig online innan du bestämmer dig, så att både du och vi kan stämma av och kalibrera förväntningarna vi har på varandra innan du bestämmer dig.

Första steget för att komma med i Kichisaga Mastermind C-level Men, är att preliminärboka 15 feb 2019 kl 7.30-10 i centrala Stockholm i din kalender.

Andra steget är att boka samtalet med Fredrik Eklöf så att både du och vi kan stämma av förväntningarna. När du bokat ett samtal, håller vi en plats åt dig i just denna nätverksgrupp. Om både du och vi efter samtalet tycker att denna Kichisaga Mastermind är för dig, är den platsen din.

Boka ditt samtal idag så att du inte missar denna unika möjlighet att utveckla dig själv som ledare och man - och samtidigt bidra till att #MeToo leder till bestående förändring både hos dig och i din organisation.

Vi ser fram emot att göra detta viktiga arbete tillsammans med just dig!

Fredrik Eklöf & Andreas Bhagwani

Credits:

Created with images by WavebreakmediaMicro - "Happy patient has a breakthrough in group therapy" • Omar Zanni - "mind the gap" • Patrick Tomasso - "Bright Ideas" • pathdoc - "Group of people men and women with many ideas light bulbs above head looking up." • SHTTEFAN - "SHTTEFAN." • Helena Lopes - "Golden Hug"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.