Loading

Kichisaga Mastermind För CxOs som vill flytta fram positionerna för jämställdhet och mångfald

Vill du öka jämställdhet & mångfald i ditt företag men får det inte att lyfta?

Kichisaga är ett nätverksbaserat program för CxOs som vill flytta fram positionerna för jämställdhet och mångfald - och samtidigt bli ännu mer effektiva och inkluderande som chefer.

Som CxO har du mångas ögon och allt högre krav på dig när det gäller ledarskap, jämställdhet och mångfald. Du förväntas kunna leda och inspirera alla, även människor som inte alls funkar som du.

Du förväntas uppvisa säkerhet och i princip ofelbar kunskap. Att öppet och ärligt ta upp frågor om jämställdhet, mångfald och inkludering är svårt.

De flesta CxOs har få eller inga rum att ställa de frågor och föra de resonemang som behövs för att utveckla sin medvetenhet kring jämställdhet och mångfald.

De flesta, både kvinnor och män, undviker att profilera sig i jämställdhet och mångfald.

Vi gör dina omedvetna fördomar medvetna

Därför har vi skapat en nätverksutbildning som utvecklar dina förmågor:

 • att identifiera egna och andras omedvetna fördomar,
 • att coacha och inspirera inkluderande, innovativa och effektiva team,
 • att upprätthålla en effektiv balans mellan arbete och familj för dig själv och dina underställda chefer.

Detta gör att de växer som chefer på områden de tidigare inte visste hämmade deras ledarskap och att de utvecklar sin fulla potential som inkluderande, kreativa och effektiva chefer.

Attrahera & befordra de bästa

Att kunna attrahera, utveckla och befordra de bästa talangerna oavsett kön, hudfärg, etnicitet och klass, är avgörande för att vara en framgångsrik organisation. Under många år nu har kvinnor varit fler än de män som utexaminerats från högskoleutbildningar – och med bättre betyg. Företag som inte lyckas ta tillvara dessa förmågor, kommer att bli omsprungna av dem som lyckas.

Allt färre företag låter jämställdhet och mångfald samla damm i en obligatorisk jämställdhetsplan. Allt fler inser att det är en fråga om konkurrens om både talanger och kunder. Det har blivit en fråga om överlevnad.

Allt fler chefer ser det som en fråga om anständighet. De vill bidra till att alla har samma möjligheter att utveckla sin fulla potential, och de vill inte medverka till diskriminering, medveten eller omedveten.

Vad Kichisaga Mastermind ger dig

Kichisaga Mastermind ger dig kunskap, konkreta verktyg och actions för att effektivisera och utveckla din organisation i mer inkluderande riktning.

Du får ett nätverk av jämlikar som är redo att omtänksamt utmana dig, så att du kan se och bearbeta föreställningar och beteenden som fram till idag varit omedvetna för dig.

Vi har varit igång ett år. Deltagarna vill fortsätta och vi öppnar upp för nya deltagare.

Om du vet att du vill gå, säkra din plats i kön genom att ansöka direkt. Vi kontaktar och stämmer av med varje deltagare för att säkerställa en bra dynamik i gruppen.

Tycker du det låter intressant, och vill veta mer innan du bestämmer dig? Boka ett samtal med oss, så vi får känna varandra på pulsen. Det är första steget för att komma med i nätverket. Vi stämmer av dina och våra förväntningar. Du förpliktar dig inte till något. Efter samtalet tar vi båda ställning till om detta är ett nätverk för dig och vi meddelar om du matchar gruppen.

Om du vill läsa mer, innan du bokar ditt samtal, scrolla vidare neråt och läs om programmet, Kichisaga, processledaren, gästföreläsarna och priset.

Hur

Kichisaga Mastermind träffas en gång per månad. Föreläsningar av Kichisagas processledare Fredrik Eklöf och Andreas Bhagwani samt aktuella gästföreläsare från näringsliv, politik och forskning varvas med samtal, egna reflektioner och praktiska övningar.

Vi binder samman jämställdhet och mångfald med andra aktuella frågor för dig som ledare. Allt för att det ska bli så relevant som möjligt för dig och din organisation.

Datum

 • 18 sep / 24 sep / 8 okt / 9 okt
 • 19 okt / 29 okt
 • 13 nov / 27 nov

Teman

 • Beslutsfattande
 • Underordning
 • Hur du får andra män att fatta & ta ansvar för jämställdhet och mångfald
 • Förändring
 • Digitalisering
 • HBTQ
 • Partnern & jobbet
 • Jargong som hämmar
 • Strategi
 • Strategisk kommunikation
 • Bias - vetenskaplifg förklaring t ojämställdhet
 • Lyssna för att förändra & stötta
 • Känslomässig läskunnighet
 • Adaptiv kultur vs hierarkisk
 • Bias
 • Mäns ansvar
 • Rasism & sexism på jobbet
 • Jämställdhetsanalysera din egen organisation
 • Män som offer
 • Sårbarhet & ledarskap - hur kombinera det?
 • När kvinnor tar makt
 • När män lämnar ifrån sig makt

Utforska dina egna blinda fläckar

I Kichisaga arbetar vi sällan med föreläsningar som du lyssnar passivt till. Vi följer upp med aktiv reflektion kring frågor som är relevanta för dig.

Vad du jobbar med under programmet

Du kommer att få vår och de andra deltagarnas hjälp med att:

 • Identifiera och bearbeta dina egna blinda fläckar och utvecklingsområden.
 • Designa en realistisk handlingsplan för dig själv som ledare och person
 • Bestämma nästa och nästnästa steg för de organisationer du leder/vill påverka i mer jämställd riktning.

Bidra till jämställdhet i andra länder

Bilden från Namibia är ett exempel på jämställdhetsutbildningar som Kichisaga och våra kunder bidrar till tillsammans med föreingar som Listeners Without Borders.

Kichisagas tidigare arbete

Vi har jobbat med ett stort antal chefer och ledningsgrupper, till exempel de högsta ledningarna i Swedbank och SBAB och jobbat med Skanskas globala mångfaldschefer.

Bland våra referenser finns Klas Danielsson, Michael Wolf, Göran Bronner, Lars Friberg. Maila info@kichisaga.se om du vill ha kontakt med någon av dem.

Med appen GenderTimer skapade Kichisaga uppmärksamhet kring omedvetet ojämställda beteenden. Vi fick prata jämställdhet i Fox News och ICA-Stig att skriva en jämställdhetsplan.

För pionjärer

Om du är som höga chefer är mest, så har du ganska bra koll på de här frågorna och har reflekterat en hel del kring ditt ledarskap - och du har mycket kvar att lära och förändra.

Du är redan en pionjär inom jämställdhet och mångfald. Jo, om du tänker efter är du det. Bara att du överväger att gå med i ett nätverk som detta är mycket mer än de flesta av dina företrädare gjort.

Funderar du på

 • om vi män flyttat fram våra positioner tillräckligt efter #MeToo - eller om många män bara blivit rädda och tysta?
 • om du själv eller någon kollega gått för långt eller agerat diskriminerande någon gång – utan att ha förstått det?

Kichisaga Mastermind är ett ställe, en grupp att som ledare tänka med kring vad som är rätt sak för dig att göra - även i knepiga och personliga frågor.

Genom att gå med i Kichisaga Mastermind är du tillsammans med andra män med i framkanten av arbetet för att få oss män att ta vår del av ansvaret mot begränsande könsroller och exkluderande attityder.

Varför bara män?

Just denna första Mastermind är endast för män. Vi har sett att många män släpper lite mer på garden i de här frågorna när det inte är kvinnor med. Det är nödvändigt för att kunna bearbeta de omedvetna fördomar som gör att du (och vi alla) bidrar mindre till jämställdhet och mångfald än vi vill.

Många insatser har riktats till de underrepresenterade grupperna. Vi utgår från att det framför allt är vi som tillhör normen som behöver förändras för att vi ska komma tillrätta med obalanserna.

Målet med Kichisaga Mastermind är jämställdhet och mångfald, att kön inte ska spela någon roll för våra möjligheter i svenskt arbetsliv och att kvinnor och män ska delta aktivt i jämställhetsarbetet. Denna grupp för män är ett av många steg som behöver tas i den riktningen.

Det finns en risk att manliga nätverk framför allt stärker de män som deltar. Därför har vi särskilda uppgifter och aktiviteter för att gruppen ska stärka kvinnors och andra underrepresenterade gruppers möjligheter i era organisationer.

Processledare

Fredrik Eklöf är ansvarig processledare för Kichisaga MasterMind. Han har en unik expertis i att göra män till hängivna förespråkare för jämställdhet. Och att få normpersoner i allmänhet att se sin del av ansvaret för ökad mångfald. Han var den första manliga huvudtalaren på Näringslivets mäktigaste kvinna. Han har arbetat med ledarskap och genus med såväl koncernledningar i Sverige och mångfaldschefer i USA som till studenter i Afghanistan och somaliska flyktingar i Nairobi.

Med mer än tjugo års erfarenhet av att leda grupper för egen reflektion kring genus och mångfald skapar Fredrik Eklöf trygghet och öppenhet i grupper av människor, får dem att upptäcka sina blinda fläckar och utvecklas tillsammans.

Som vit, medelålders, heterosexuell man, använder Fredrik sin privilegierade position mitt i normen för att skapa igenkänning och förändring just bland dem som tillhör normen.

Andreas Bhagwani, Kichisaga Leadership och VD Nanologica, kommer också att medverka som ledare i programmet.

Pris

Denna exklusiva Kichisaga Mastermind innebär en investering på 49 000 kr per deltagare. I det ingår:

 • fem nätverksträffar i centrala Stockholm med gästföreläsare och frukost/fika,
 • en kurerad Facebook-community för denna Kichisaga Mastermind.

Bonus 1: Mångfaldsanalys

Mångfaldsanalystjänsten People You Trust är gratis för enskilda användare. Vi bjuder på aggregerade resultat och analyser av mångfalden i nätverket bland upp till 100 personer i din organisation.

Bonus 2: Enskild handledning

Om du vill ha enskild handledning i något ärende, bjuder vi på ett handledningstillfälle (ordinarie pris 4500 kr). En handledning med Fredrik Eklöf eller Andraes Bhagwani, online eller live.

Dessutom 30 % rabatt på fortsatt handledning, om du vill ha fler egna sessioner. (Kommer bara att behövas för särskilt känsliga eller akuta frågor.)

Bonus 3: Fortsatt community

För maximal effekt av programmet ger vi ytterligare sex månaders medlemskap i Kichisagas Facebook-community där du kan fortsätta utvecklas med andra.

Begränsat antal platser

För att få till rätt atmosfär och en djup process, har vi ett begränsat antal platser. Vi genomför ett samtal med dig online innan du bestämmer dig, så att både du och vi kan stämma av och kalibrera förväntningarna vi har på varandra innan du bestämmer dig.

Boka samtalet med Fredrik Eklöf så att både du och vi kan stämma av förväntningarna. När du bokat ett samtal, håller vi en plats åt dig i just denna nätverksgrupp. Om både du och vi efter samtalet tycker att denna Kichisaga Mastermind är för dig, är den platsen din.

Boka ditt samtal idag så att du inte missar denna unika möjlighet att utveckla dig själv som ledare och man - och samtidigt bidra till att #MeToo leder till bestående förändring både hos dig och i din organisation.

Vi ser fram emot att göra detta viktiga arbete tillsammans med just dig!

Fredrik Eklöf & Andreas Bhagwani

Credits:

Har skapats med bilder av Impact Photography - "Business people working" • VadimGuzhva - "Workers Keeps Calm, Meditating and Practice Yoga" • Omar Zanni - "mind the gap" • Patrick Tomasso - "Bright Ideas" • pathdoc - "Group of people men and women with many ideas light bulbs above head looking up." • SHTTEFAN - "SHTTEFAN." • Helena Lopes - "Golden Hug"