Górilla

Górillur eru mjög líkar okkur og eru með 95-99% sama dna og við!! Þrátt fyrir það að vera svona líkar okkur eru þær töluvert þyngri og stærri á meðaltali semsagt karla górillur eru yfirleitt 1,70m en geta orðið allt að 2,25m a hæð. Górillur eru líka mjög sterkar og geta orðið 210 kíló en kvenkyns geta orðið allt að 110 kíló.

Górillur eru yfirleitt í stórum regnskógum í Afríku. Þau borða plöntur, ávexti og nokkrar tegundir hryggleysinga. Aðeins hlébarðar og krókudílar éta unga sem týnast frá hjörðinni en annars er engin ´´ógn´´ gegn þeim og þau eiga enga óvini. Það eru aðeins tvær tegundir górilla og eru

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.