Loading

Kempenlandrit 2018 Lionsclub Kempenland

Op zondag 24 juni 2018 heeft Lionsclub Kempenland voor de 10e keer de Kempenlandrit georganiseerd. Samen met vele vrijwilligers verzorgden wij een mooie koetsentocht voor senioren uit onze regio.

het was een mooie dag!

Zonder sponsoren zou dit evenement onmogelijk zijn. Voor onze sponsoren, klik hier

De foto's van deze editie kunt u hier vinden. De foto's van voorgaande edities vindt u daar ook.

Voor onze goede doelen stichting, klik hier

Privacyverklaring

Deze website wordt alleen maar gebruikt voor goede doelen acties van Lions Club Kempenland. Er worden via deze site geen persoonsgegevens verwerkt. Eventuele verwerking van persoonsgegevens vindt plaats via onze officiële website. Daar treft u ook de daarop van toepassing zijnde privacyverklaring aan

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.