Mert Deniz Selcik

2 Kasım 2016 yılında doğdum. Şuan 1 aylığım, hobilerim süt içmek, uyumak ve göz yaşı dökmek. Diğer hobilerim arasında kucakta gezmek ve etrafı süzmek vardır.

Doğumumdan sonra ailemi biraz heyecanlandırdım. Yaklaşık 9 gün yoğum bakımda takıldım. Hemşire ablalar sürekli benimle ilgilendiler.

Gelişimimi gösteren bir kolajı sizlerle paylaşmak istiyorum

Ciddiyim

Yine uyuyorum!

O kadar uyursam esnememek ne mümkün!

Uyurken süt verebilirsiniz, sıkıntı yok!

Uyusunda büyüsün misali!

Azıcık gülümseme iyi gelir!

Yine ciddi iş üstündeyiz!

Created By
Ozan Selcik
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.