Museum More Modern realisme

Cadeau van lief

5 januari 2017

Museum More in Gorssel. De kunst maakt net zoveel indruk als de architectuur van het pand. Met mijn iPhone en mijn passie voor fotografie aan de slag. Beelden van beelden.

Gevangen. Geïnspireerd. Blij.

ISABELLA WERKHOVEN
JOHAN VAN HELL
JOHAN VAN HELL
MUSEUM ARCHITECT HANS VAN HEESWIJK
Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid.

Aristoteles

Created By
Lindy Ward BrightDynamics
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.