סדרת מילה טובה מאוד לבתי הספר היסודיים כי לכולנו מגיעה - מילה טובה

לאחרונה עדכן משרד החינוך את תכנית הלימודים בחינוך הלשוני בבתי הספר היסודיים. מהות העדכון היא שילוב אינטגרלי של תכנים בספרות עם ההבנה, ההבעה והלשון. החיבור הזה מאפשר למידה מעמיקה של השפה העברית באופן משמעותי יותר מאשר למידה של כל נושא בנפרד.

סדרת ספרי הלימוד מילה טובה נכתבה כדי לתת מענה מלא להוראת העברית, מתוך מחשבה על עולמם של התלמידים והתחברות לנושאים ולטקסטים הקרובים אליהם. הספרים מכילים משימות מעוררות חשיבה, מעודדות יצירה ומאתגרות.

בתי ספר שירכשו ספרים מסדרת מילה טובה לשנת הלימודים יקבלו את המהדורה הדיגיטלית של ספרים אלו ללא עלות

מילה טובה מאוד גם בדיגיטלי

ספרי מילה טובה מאוד מופיעים גם במהדורה דיגיטלית בסביבת כותר ספרי לימוד. ספרי הלימוד דיגיטליים ואינטראקטיביים ומזמנים למידה חדשה, פעילה ועדכנית באמצעות מגוון עשיר של סרטונים, יחידות לימוד, משחקים, פעילויות תומכות למידה, פעילויות אינטראקטיביות, שירים, ומשימות תרגול והערכה שניתן לבצע בכיתה או בבית. בנוסף, הספרים הדיגיטליים כוללים מדריך למורה מצולם, המסייע להתכונן להוראת פרק הלימוד

הכירו את ספרי הסדרה

מילה טובה מאוד

עברית לכיתה ב

בספר מילה טובה לכיתה ב ..... מבחר יצירות ספרות ובהן ייצוג רב לסיפור העממי. לצד יצירות הספרות מופיעים בספר טקסטים בסוגות האחרות המתאימות לגיל הלומדים. בספר משולבות פעילויות אינטראקטיביות שנועדו לחזק הן את אסטרטגיות הקריאה וההבעה בעל פה ובכתב, והן את כישורי האוריינות בסביבה דיגיטלית. בספר יש עיסוק נרחב בנושאי לשון הן כמהלכי לימוד ממוקדים והן כחלק מלימוד הטקסטים השונים. הספר עשיר בפעילויות שמתאימות לעבודה אישית, בזוגות, בקבוצות ובמליאה.

הקלסר בלה בלה בלה

Created By
CET CET
Appreciate

Credits:

Created with images by Couleur - "sun flower flower flowers" • Soorelis - "paper colorful color" • Unsplash - "e-book kindle ebook" • WDnetStudio - "social media facebook twitter"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.