Diafragma opening in de lens

Het diafragma is de opening in de lens. Een kleine en grote opening kunnen een ander effect geven op de foto met betrekking tot de scherpte. We noemen dit de scherptediepte. In het engels is dit Depth of field afgekort met DOF.

Hieronder zie je het effect van die scherptediepte.

Kleine scherpte-diepte
Grote scherpte-diepte
Als je dichterbij scherpstelt wordt de scherptediepte in verhouding kleiner
In het voorbeeld hierboven zie je:
 • Drie foto's op dezelfde plek gemaakt.
 • De foto's zijn gemaakt met hetzelfde diafragma
 • De foto's zijn scherp gesteld op andere plaatsen: de eerste dichtbij, de tweede verder weg en de derde nog verder weg.
 • Hoe dichterbij er scherp gesteld is hoe kleiner het scherptevlak

De opening in de lens waardoor het licht bij je film kan komen. Dit wordt bepaald door de diameter van de lensopening. De werkzame grootte van deze opening is te veranderen. (Heet f op de digitale camera). De opening van de lens wordt weergegeven in een diafragmagetal. De diafragmagetallen maken onderdeel uit van een standaardreeks.

Hoe groter het getal, hoe kleiner de lensopening is:

Het verschil tussen diafragma 5.6 en 8 noemen we een stop omdat er bij diafragma 5.6 twee keer zoveel licht bij je foto komt als bij f 8.

Het verkleinen van het diafragma (de opening) noemen we diafragmeren. Dit diafragmeren heeft voor het beeld grote gevolgen voor de scherptediepte.

De opdrachten

1. Scherptediepte en afstand

 • Plaats 3 voorwerpen op een schuine rij zodat ze alle 3 in je kader passen.
 • Zet de voorwerpen ongeveer op 50cm, 1 meter en 3 meter
 • Maak 4 foto's
 • Stel de eerste foto scherp op het dichtstbijzijnde voorwerp
 • De tweede foto op het 2de voorwerp
 • De derde foto op het 3de voorwerp
 • De laatste foto op oneindig
 • Maak een contactsheet met de 4 foto's waarbij onder iedere foto staat hoe belicht is.
 • Sla op als jpeg en stuur naar de docent
Rotate to fit: foto's worden gedraaid
rows en column is hoeveel foto's op 1 pagina passen
foto info: exposure is sluitertijd en diafragma
print to: jpeg file, 72 PPI,'sRGB > print to file

2. Groen in de stad

 • Maak een reeks van uiteindelijk 9 foto's met als thema groen in de stad.
 • Varieer in scherptediepte door verschillende diafragma getallen te gebruiken.
 • Maak een contactsheet met de 9 foto's waaronder de belichtingen te lezen zijn.
 • Bewerk de foto's op eigen smaak.
 • Zorg dat de foto's jouw iptc hebben en ook de naamgeving goed is.
 • Sla de 9 foto's op als jpeg, 80, 72ppi, langste zijde 1280 en 'sRGB.
 • Stuur de foto's naar de docent voor het einde van de les.
Created By
Hilde Maassen
Appreciate

Credits:

All rights reserved

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.