วันนี้ไม่ใช่เมื่อวาน เขียนความคิด

วันนี้ไม่ใช่เมื่อวาน

@@@@@@@

วันเปลียนโลกเปลี่ยน ใจก็เปลี่ยน

วันนี้ไม่ใช่เมื่อวาน

เมื่อวานเธออาจเหงา เศร้า ไม่มีใคร

แต่วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวาน

เธออาจลืมมองออกไปนอกหน้าต่าง

อาจมีใครบางคนส่งรอยยิ้มมาให้

เพียงแต่เธอไม่เปิดบานหน้าต่างออกไปดู

ท้องฟ้าวันนี้แดดสวยใส

เมื่อวานอาจอึมครึมจนเธอไม่อยากเปิดประตูออกไป

เธออย่ามัวแต่ก้มหน้า คุดคู้ในมุมของเธอ

ข้างนอกหน้าต่างนั่น

ยังมีคนที่แสนดีรอเธออยู่

เพียงแต่บางครา

อาจมิกล้าเคาะประตูใจเธอ

อาจกลัวเธอโกรธ

อาจกลัวเธอสารพัด

หากเพียงเธอลุกขึ้นสักนิด

ก้าวเดินออกไปสักหน่อย

ที่ปลายทางประตูอีกด้านหนึ่ง

ยังมีฉันรออยู่

ด้วยความหวัง

@@@@@@

เขียนขึ้นในวันที่นึกถึงบางคนที่ปิดตัวเอง คิดมากสารพัด

ไม่กล้าก้าวออกจากหลุมหลบภัยที่ตนเองสร้างขึ้น โดยมิอาจรู้เลยว่า

ข้างนอกนั่น อาจมีบางคนที่รอเค้าอยู่ เมื่อเธอไม่เปิดประตูออกไป

เขาคนนั้นอาจเป็นได้แค่เพียงคนที่ผ่านทางมาแล้วเลยไป

โดยไม่มีโอกาสก้าวเข้ามาเรียนรู้เธอ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

@@@@@@

Credit ภาพจาก App: Pimp Your Screen, WallpaperHD

Created By
เขียนความคิด
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.