Welkom op het vechtdal 🦄💩Van inge & yvette💩🦄

Kennismaken

Activiteiten

 • Zwemmen
 • Zaalvoetbaltoernooi
 • Schaatsen
 • Triatlon
 • Kamp
 • Sportdag
 • Schoolontbijt
 • Gala
 • Sinterklaas
 • Kerstman

Schoolfeest

We hebben op 16 februari hebben we gala, Sommige kinderen gaan met een vrachtwagen, limousine enz.

Gezellig

Je hoeft soms niet eens te werken, want je gaat soms spelletjes doen of filmpjes kijken, je mag iets doen op je iPad. Als het pauze is ga je naar de aula, daar heb je automaten met snoepjes, en lekkere kipcorns, alleen op maandag pizza.

Maak het niet al te gezellig, want anders heb je huisarrest.

iPad

Je werkt met iPads, dus je hoeft niet veel dingen in je tas te hebben, soms mag je het laatste kwartier, 5 minuten iets voor je zelf doen, en als de school helemaal voorbij is mag je je iPad houden.

Soorten vakken, (van basis)

 • Nederlands, bv. Spelling, grammatica, enz
 • Engels, woorden leren, van Engels naar Nederlands en ander som
 • Mensen en maatschepij, geschiedenis en aardrijkskunde bij elkaar
 • Lab (met iPad), onderzoeken
 • Wiskunde, je leert hoeken
 • Rekenen, Sommen
 • Natuurkunde, zit ook scheikunde in, doe je proefjes.
 • Beelden en vorming, maak je dingen
 • Gymnastiek
 • Wad les, leer je dingen op te lossen zonder te blokkeren
 • Begrijpend lezen, lezen
 • Biologie/verzorging, soms ga je koken
 • Godsdienst, over het geloof
 • Muziek, keyboard, gitaar, drummen op emmers
 • Techniek, dingen maken met houten of metaal of ijzer
 • Studie les (met je mentor), doe je dingen met je mentor

Waarom zijn wij naar deze school gegaan.

Omdat het gezellig was en lekker groot. Je hebt mee vakken dus je leert meer. Ik vond het gebouw er leuk uitzien en van binnen ook. Je hebt meer keuze wat je later wilt worden en je werkt meer met iPads dan boeken.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.