webwebi.net web demeden webwebi

Merhaba,

“web demeden webwebi” sloganı ile yola çıktığımız web sitemiz ile siz değerli okuyucularımıza interneti ve sosyal medyayı etkin kullanmanın çeşitli yollarını aktarmak istedik.

Bilmiyoruz doğru mu yaptık (:

İnterneti doğru kullanmanın yanı sıra blogger’ların bloglarını öne çıkaracak ufak tefek teknik webmaster’lık bilgileri paylaşarak bloglarını güçlendirecek alt yapı bilgilerini paylaşıyoruz.

Sosyal medyayı etkili kullanmanın önemli yollarından biri “Güncel” olmaktır. Bizde hem Güncel kullanımı tavsiye ediyoruz hemde Sosyal Medya kanallarının en güncel bilgilerini siz değerli okurlarımızla paylaşarak Güncel kalmanıza ve yenilikleri kaçırmamanız için size destek olmaya çalışıyoruz.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.