En NY blå revolusjon Litex proffsystem

TidForROm går inn i andre uke, og litt etter litt begynner vegger og tak å ligne designer Åshild Landevaags tredimensjonale skisse. I dag er dagen hvor badet skal forsegles, og hva er vel bedre enn å hente inn hjernen bak systemet. Mannen som selv har utviklet Litex Proffsystem , Per Ole Rykkelid. Som kom fra Sandefjord til Hitra for å legge membran på TidForRom-badet.

- Vi er kommet for å legge en helt ny våtromsmembran på TidForROm badet. Gulvet skal få Litex helt nye blå banemembran, mens veggene får den velkjente Litex membranplata som de fleste kjenner godt fra før, smiler Per Ole og går tilbake for å hente mer plater. De lette platene veier bare 1,8 kilo og forseres lett inn til det drøye 12 kvadratmeter store baderommet.

Per Ole er hjernen og ingeniøren bak de velkjente membranplatene. Men Per Ole kommer ikke alene, for med seg i bilen har han salgssjef for Litex i midt-Norge Tommy Verstad. Tommy har også tatt arbeidsklær med for å vise hvor lett det nye systemet kan fungere, om man bare gjør det riktig helt fra begynnelsen.

- Lignende duk som denne har tidligere vært brukt på tak, og den sveises også på samme måte. Systemet gjør at snekkere lett sparer en uke i byggefasen, kort og godt fordi de slipper å vente på at tradisjonell smøremembran skal tørke. Med Litex blå banemembran er badet fiks ferdig til flislegging så fort duk og plater er montert, forklarer Tommy og pakker pent opp sveiseapparatet.

Først skjæres kanten på sluket rent, før gutta trekker den helt unike duken over hele gulvflaten. Duken limes så fast til gulvet, med en overlapp rundt vegg på syv og en halv centimeter. I alle hjørner sveises en hjørnemansjett fast til banemembran og rundt sluken i gulvet varmes duken og strekkes med en temperatur godt over 400 grader.

Trygt, Raskt og lønnsomt!

Systemet guttene legger er en unik besparelse for alle ledd i byggeprosessen; Trygt , raskt og lønnsomt! Forbrukeren sparer penger, snekkeren sparer tid og med et våtrom garantert potte tett, sover alle også bedre om natta. Vell vitende om at baderommet har den aller siste og aller beste forsikring mot fukt i minimum 25 år.

- I morgen holder vi Litex-skole i Trondheim for å lære snekkerne i Trøndelag å bruke Litex nye blå banemembran. Denne gang er kurset fullbooket , men vi har allerede mottatt flere henvendelser fra folk som også ønsker å delta. Om du eller noen du kjenner ønsker å lære korrekt montering av Litex Blå banemembran;

Så hører du helt sikkert fra en av oss, sier Tommy Verstad. Salgssjef for Litex midt-Norge.

Slik monteres duken rundt sluk
Duken strekkes
Før senterhull skjæres ut.
Hullet merkes og finskjæres
Lim påføres i en string under klemringen
Klemringen påmonteres
Klemringen skrues fast for hånd og ikke med drill!
Vipps på 1-2-3- Sluket er ferdig montert!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.