Bedre bevegelse? Introtilbud i februar

Føler du deg stiv i kroppen?

Ønsker du å bevege deg lettere?

Er det bevegelser som alltid gjør vondt?

Ønsker du å kunne vedlikeholde kroppen din på en enklere måte?

Da er dette tilbudet for deg!

Du får et 2 x 90 minutter behandlingskurs i smertefrie bevegelser.

Pris i februar kun kr. 2490,-(veil. 3600,-)

Dette er inkludert:

Percussor behandling, smertefri og effektiv for mer bevegelighet.

Erchonia medical percussor

Nevromuskulær trening for smertefri bevegelse

Oppdatert smerteforståelse, og hva det betyr i praksis.

Pluss 12 minutters program for hjemmetrening, og gratis Ebok!

Strandveien 8b, 1366 Lysaker

Komplett tilbud innen private legetjenester, sykepleier, ernæringsterapeut og muskelterapeut.

Tor Strømsnes, diplomert muskelterapeut & helsecoach

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.