Loading

VEČERA GOSPODNJA

Pokušaj zamisliti kako ti na večeru dolazi jako važan gost. Razmisli, što ti je sve potrebno da biste tome gostu poslužili večeru tj. da biste ga počastili. U digitalnom zadatku su napisane potrebne i nepotrebne stvari za večeru. Izaberi one stvari koje smatraš da su potrebne za večeru i označi ih kao točno, a nepotrebne kao netočno. Od točnih, izaberi jednu i nacrtajte ju u bilježnicu.

Danas ćeš učiti o jednoj takvoj večeri, ali to nije neka obična večera, to je Isusova posljednja večera. Vidjeti ćeš što se na toj večeri dogodilo, tj. što je nastalo i zašto je ona za nas kršćane toliko bitna. To sve ćeš saznati iz Matejevog evanđelja. Iznad crteža napiši naslov Večera Gospodnja.

Već znaš da je posljednja večera bila na veliki četvrtak, kada je Isus sa svojim učenicima došao u Jeruzalem slaviti blagdan Pashe. Pasha je židovski blagdan na koji se Židovi prisjećaju svog spasonosnog izlaska iz Egipatskog ropstva. Kada su Isus i apostoli došli u kuću gdje su trebali proslaviti taj blagdan, našli su spremljeno mjesto i tu je bila Isusova posljednja večera. Na posljednjoj večeri Isus je ustanovio euharistiju. Pročitaj kako:

One noći kada bijaše predan, dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče:

"Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!"

I uze čašu, zahvali i dade im govoreći:

"Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha!"

A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga - novoga - s vama piti u kraljevstvu Oca svojega."

Ovaj tekst ti se već učinio poznat zbog toga što su to Isusove riječi koje se izgovaraju na svakoj svetoj misi. U trenutku izgovaranja tih riječi, kruh i vino postaju tijelo i krv Kristova. Znači, na posljednjoj večeri je nastala sveta misa. E sad, što je to Isus tako neobično učinio na toj večeri? Isus je sa svojim učenicima podijelio kruh i vino i rekao da je to njegovo tijelo i krv. Tako nam je Isus darovao sebe i svaki put nam se daruje kad sudjelujemo na svetoj misi. Svi koji su se već pričestili mogu pristupiti tome Isusovom stolu i mogu blagovati taj kruh, koji je zapravo sam Isus, a za nas kršćane to je jako bitno, jer je to naša duhovna hrana.

Vjerujem da ti je puno toga već i bilo poznato i da ti se čini da to sve već jako dobro znaš. Je li to doista tako provjeri u slijedećem digitalnom zadatku tako što ćeš u tekst pravilno umetnuti ponuđene riječi.

Jesi li zadovoljan/a svojim rezultatom? Ako nisi, pokušaj još jednom, a zatim zapiši u bilježnicu:

ISUS KRIST I APOSTOLI IMAJU POSLJEDNJU VEČERU, U JERUZALEMU, NA VELIKI ČETVRTAK. DOŠLI SU PROSLAVITI PASHU I TADA JE NASTALA PRVA SVETA MISA.

Za kraj ponovi sve što si danas naučio/la u digitalnom zadatku. Čeka te nekoliko pitanja na koja već imaš odgovor, ali su se slova zaigrala i sada su razbacana. Tvoj je zadatak da te riječi složiš pravilnim redoslijedom te ćeš dobiti odgovore na postavljena pitanja i najvažnije rečenice današnje teme.

Created By
Ines Monika
Appreciate