Havnepromenaden en mandag i juli

Oslo kommune har laget en havnepromenade fra Frognerkilen til Kongshavn. Den følger riktignok ikke havna hele veien. Blant annet er det mye byggearbeider mellom Sørenga og Kongshavn. De oransje containerne er landemerker som inneholder informasjon om stedet der posten står og forteller om historien. Vi gikk hele promenaden, men vi fulgte den ikke slavisk. Blant annet hadde vi en avstikker ut på Bygdøy og tok båten inn til Rådhusplassen.

På Bygdø tok vi en stopp på Folkemuseet. Der fant vi et par interessante gjenstander i museumsbutikken...

Ferga fra Bygdøy til Rådhuset omfattes ikke av Ruterkortet og kostet 55 kr. Overraskende!

Created By
Atle Røijen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.