Ud i Kunsten En tur på kunstruten i Fussingø skoV

En anderledes måde at arbejde med skulpturer i billedkunst kan være at arbejde i naturens materialer som her vist fra udstillingen " Ud i Kunsten".

Temaet i 2017 er mangfoldighed

En edderkop i sit spind

Et koglefolk

Pyntede træer

Skovtrolden

Guld og grønne skove

En anden trold

Troldehulen

Et mystisk koglevæsen

Gamle ørn

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.