Loading

Terugblik netwerkevent Hoe richt ik een zwerm? Coöperatie verbindend leiden

Een middag in het teken van een zwerm in echte verbinding, samenwerkende teams, tijdwinst, ontmoeting, laagdrempelig contact, een gekke marshmallow-spaghetti challenge en het inspirerende verhaal van gastspreker Lars Rompen over MTA Heerlen Mondragon Team Acadamy.

We waren te gast bij C'Mill te Heerlen. Een bijzondere plek waar een farmaceutische bedrijf en geweldige startup ondernemingen gevestigd zijn. Op zich al een mooi voorbeeld van samenwerkende werkataliers.

AFSCHEID NEMEN EN WELKOM HETEN!

Voorafgaand aan het netwerkevent namen we tijdens de Algemene Leden Vergadering afscheid van 2 geweldige bestuursleden en mochten we nieuwe bestuursleden verwelkomen! Petra Dassen en Ria Joosten wat hebben jullie enorm veel voor de coöperatie betekent! Een mooie basis is mede door jullie gevormd, verbindingen zijn gelegd en kansen gecreëerd. Onze dank hiervoor is ongekend! Gelukkig mogen we jullie als inspirerende leden nog heel vaak begroeten.

SOCIAAL DUURZAAMHEIDS VERSLAG

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Het sociaal duurzaamheidsverslag laat zien dat we o.a. diverse inspirerende netwerkevents hebben georganiseerd, we hebben nieuwe individuele leden en Samen-Werk partners mogen verwelkomen, Provincie Limburg is aangehaakt als lid en heeft ook een impulsbijdrage heeft toegekend aan de coöperatie om het gedachtegoed te ondersteunen. We betrekken onderwijs door coachingstraject voor raadsleden en opleiding voor Toezichthouders in te zetten. Al met al veel gedaan met een klein team, enthousiast om verder door te pakken!

LARS ROMPEN - MONDRAGON TEAM ACADEMY

Technologische ontwikkelingen en nieuwe pedagogische inzichten maken betere alternatieven mogelijk om studenten gepersonaliseerd te laten leren. Lars Rompen van Mondragon Team Academy legt met veel enthousiasme het LEINN programma uit en heet studenten vanaf september 2018 van harte welkom. Meer info hierover volgt nog via de mail of direct via onderstaande button.

MARSHMALLOW CHALLENGE

Enthousiaste teams gingen aan de slag en ontdekten strategieën, de kracht van de dialoog, tijdwinst, structuur, rooms for change, diversiteit en samenstelling als brandstof voor vernieuwing waardoor men echt samenwerkten in verbinding en doelgericht te werk kon gaan.

5 PRINCIPES VAN EEN WERKATELIER

  1. een gezamenlijk doel waaraan iedereen wil bijdragen, i.p.v. moet bijdragen;
  2. niet afhankelijk van centrale leiding, maar steunen op eigen initiatief;
  3. besturing en uitvoering van werkzaamheden liggen in dezelfde hand;
  4. overwegend horizontale samenwerking, incl. onderlinge afstemming en onderhandeling, i.p.v. verticale aansturing;
  5. ieder lid van de organisatie levert een bijdrage aan het succes, toekijken of alleen kritiek uiten is niet acceptabel.

Oh ja....en natuurlijk de toogdialoog waarin de mooiste netwerkgesprekken ontstaan en we tevreden terugkeken op weer een mooi event.

SAVE THE DATE 7 JUNI

Save the Date voor donderdagmiddag 7 juni! Wees er bij tijdens ons groot jaarlijks event en meld je alvast aan.

WELKOM NIEUWE LEDEN

Ben jij nog geen lid? We verwelkomen je graag! Meer info en aanmelden kan heel gemakkelijk via onderstaande button!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.