Loading

Sv. Andrej Gorenje poljane, 17. 6. 2017

Z Dragotom še vedno iščeva kipce, ki naj bi jih izrezljal Piltaver iz Cerknice. Obiskala sva cerkev na Gorenjih Poljanah in jo s pomočjo Jureta fotografirala.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.