Loading

Du får hentet mere genbrug fra 1. juli Opfølgning på borgermøde 17. og 22. juni 2021

Tak fordi du deltog i det virtuelle borgermøde om den nye affaldsordning.

Vi håber, du er blevet lidt klogere på, hvad der skal sorteres, og hvad meningen er. I denne mail får du lige genopfrisket nogle af pointerne fra mødet 😉 Mødet blev optaget, og du kan se - eller gense - præsentationerne, hvis du scroller ned i bunden af nyhedsbrevet 🎦

Mødet blev holdt i regi af netværket Genbrugsfællesskabet, der handler om at skabe en stærk genbrugskultur i Kolding Kommune. Her kan du både give den fuld skrue på workshops og sætte egne genbrugsprojekter i søen. Du kan også nøjes med at kigge med fra sidelinjen og modtage minikurset 'Få styr på affaldshierarkiet'. Fællesskabet er også for foreninger. Uanset hvilken model du vælger, koster det ikke mere end din mailadresse 🤸‍♀️ Næste fællesmøde i Genbrugsfællesskabet bliver holdt 23. september, hvor vi mødes (fysisk) sammen med tv-tømreren Casper Kjerrumgaard og bygger bogskabe.

Lige om lidt skriver vi torsdag 1. juli, og så skal Kolding Kommune være klar til at leve op til regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor. Som noget nyt kan du få hentet farligt affald og mad- og drikkekartoner på hjemmeadressen. Her får du opfrisket, hvad der sker:

Hvorfor er det nu lige, du kan få hentet 10 typer affald?

I 2020 vedtog regeringen en klimaplan for en grøn affaldssektor.

Den betyder blandt andet, at alle kommuner fra sommeren 2021 skal indsamle ti typer affald tæt på, hvor borgerne bor: Mad- og restaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstiler (tekstiler er der dog først lovkrav om at indsamle fra januar 2022).

Her i Kolding Kommune er vi allerede godt med, men vi mangler ordninger for indsamling af farligt affald og mad- og drikkekartoner.

Vi har derfor valgt at tilpasse vores eksisterende henteordninger. På den måde er vi med fra start, så vi kan være med til at træde først på stien. Det vil tage tid at opbygge et marked og en god infrastruktur for de nye løsninger, men når vi er med, får vi opbygget en viden om området.

Sideløbende med tilpasningerne sætter vi gang i arbejdet med en ny affaldsplan. I den nye affaldsplan vil vi blandt andet arbejde med indsamling af de ti typer affald og udvikling af de endelige indsamlingsordninger. Vi håber meget, at du som allerede har vist interesse i affaldsverdenen også kan være interesseret i at deltage i noget af dette arbejde 🤓🤞

Tæl til 10: Affald du kan få hentet derhjemme

For os her i Kolding Kommune er det nye, at vi skal til at indsamle farligt affald og mad- og drikkekartoner.

Men for rigtig mange vil det nye desuden være, at du også kan få hentet blød plast, pap og tekstiler.

For selvom netop disse typer materialer allerede i dag kan blive hentet gennem ordningen for storskrald, forventer vi, at der er en del borgere, som ikke har kendskab til den mulighed. Vi regner således med, at potentialet for at hente endnu flere genbrugelige materialer er tilstede (storskrald skifter i øvrigt navn til Genbrugsbilen, men mere om det senere i nyhedsbrevet).

Derfor kommer vi med en klar opfordring til alle borgere i Kolding Kommune:

Tæl til 10

På den måde kan du hurtigt bruge to hænder til at finde frem til de 10 typer affald og materialer, du kan få hentet 🙌. (Og ja, du kan faktisk få hentet meget mere end 10, men mere om det, når vi kommer til punktet om Genbrugsbilen 😅).

Fra 1. juli kan du indsamle farligt affald, småt elektronik, batterier og små lyskilder i en grå plastkasse. Mad- og drikkekartoner skal samles i en gennemsigtig plastsæk, som kan hentes af Genbrugsbilen eller afleveres på genbrugspladsen.
Alt information om den nye ordning er samlet på hjemmesiden www.kolding.dk/taeltil10.

www.kolding.dk/taeltil10.

Her er de 10 fraktioner, du som minimum kan få hentet:

Skraldemanden henter:

 • Madaffald
 • Restaffald
 • Farligt affald (kun hvis du har bestilt afhentning på forhånd, kun i grå kasse, mere om farligt affald senere i nyhedsbrevet)

Genbrugsbilen (tidligere storskrald) henter:

(de første fire kan du fortsat også aflevere i miljøstationer/genbrugs-øer)

 • Glas og flasker
 • Papir
 • Metal
 • Hård plast
 • Blød plast
 • Pap
 • Mad- og drikkekartoner
 • Tøj og tekstiler
 • Og du kan selvfølgelig også stadig komme af med bøger, flamingo, møbler, gamle cykler og andet godt genbrug ved at bestille Genbrugsbilen. Faktisk er noget af det eneste, bilen ikke henter, farligt affald, byggeaffald, haveaffald og maskiner med olie (fx plæneklippere).
Rune og Daniel er to af vores chauffører på Genbrugsbilen.

Derfor nytter det at sortere

Affaldshierarkiet er affaldsverdenens svar på kostpyramiden – bare omvendt. Vi vil nemlig helst have mest fra toppen og mindst fra bunden. Affaldshierarkiet består af seks niveauer fra godt til skidt i forhold til, hvordan affaldet bliver behandlet. Når du kender til affaldshierarkiet, kan det være, at du også får lyst at sortere dine ting og sager - og ikke mindst skille dem ad - så alle materialer kan komme højere op i affaldshierarkiet.

Der er mening med galskaben: Når vi fra 1. juli også skal til at fiske mad- og drikkekartoner op fra restaffald, handler det om, at dele af kartonerne kan blive genanvendt.

Mad- og drikkekartoner bevæger sig således et trin op i affaldshierarkiet: Fra forbrænding til genanvendelse. Størstedelen af kartonen genanvendes. De oparbejdede kartonfibre kan ikke indgå i nye mad- og drikkekartoner, men fibrene er attraktive til genanvendelse og bliver typisk brugt i andre typer af emballagepap/karton.

Den samme model gælder også for plast, glas, metal og alt det andet, du bruger et par sekunder på at sortere fra derhjemme.

Tænk sådan her på det: Jo mere du sorterer, jo færre nye materialer skal industrien producere.

Sådan tilpasser vi de ordninger, du kender

Kolding Kommune er en af de få kommuner i Danmark, der kan løfte regeringens klimaplan allerede fra 1. juli. 73 kommuner har søgt om dispensation og vil vente med at starte indsamling op til 2022 eller senere. Vi vælger at være med fra start, så vi løbende kan høste erfaringer.

De nye muligheder er dækket af det renovationsgebyr, du betaler over skattebilletten. Derfor koster det hverken mere eller mindre, uanset om du sender bud efter Genbrugsbilen 1, 5 eller 12 gange om året – eller hvor mange gange, du bestiller tømning af den grå kasse til farligt affald.

Du kan også fortsat komme af med glas, papir, metal og hård plast i miljøstationer og genbrugs-øer. Desuden står alle fem genbrugspladser også klar til at tage imod de mange genanvendelige materialer.

Den måde, vi løser opgaven på, er at tilpasse vores ordninger:

Fra storskrald til Genbrugsbil

 • Ordningen storskrald skifter navn til Genbrugsbil. Politikerne i Teknik- og Klimaudvalget nikkede 4. maj ja til navneskiftet, og navnet slår igennem 1. juli. Baggrunden for navneskiftet er, at "storskrald” ikke er noget godt og dækkende ord for ordningen. Materialerne bliver nemlig enten genbrugt eller genanvendt til nye syltetøjsglas, papkasser, dåser og meget andet. Det nye navn skal understrege, at materialerne, Genbrugsbilen kører med, er værdifulde ressourcer, som bliver genbrugt eller genanvendt.
 • Fra 6 til 12 årlige afhentninger. Alle private husstande vil kunne gøre brug af ordningen dobbelt så meget som i dag.
 • Mad- og drikkekartoner kan hentes. Kartonerne sorteres fra og puttes i en klar plastsæk.
 • Klistermærker på klare plastsække. Vi opfordrer til, at du sætter klistermærker med affaldspiktogrammer på hver plastsæk, inden du stiller sækken ud til afhentning af Genbrugsbilen.
 • Bestilling og afhentning ændrer sig ikke, det vil fortsat være muligt både fra www.kolding.dk/genbrugsbilen og appen Affald Kolding.

Grå kasse til farligt affald er på vej til kommunens husstande

 • De fleste husstande og sommerhuse når at få udleveret en grå kasse til farligt affald inden juli, mens nogle husstande, fx større etageejendomme, først får kassen leveret primo juli.
 • I kassen ligger der informationsmateriale og sorteringsvejledninger, der skal gøre det let for den enkelte husstand at komme i gang med sorteringen. I kassen ligger der også klistermærker, der kan sættes på klare plastsække med genanvendelige materialer, der skal hentes af Genbrugsbilen.
 • Du kan bestille første afhentning af kassen fra 1. juli - vi forventer at første hold kasser bliver hentet 5. juli.
 • Kassen må fyldes med farligt affald, småt elektronik, batterier og små lyskilder som elsparepærer. De to sidstnævnte kategorier skal pakkes i hver sin pose, inden de kommer i kassen.
 • Hver kasse har et klistermærke på låget, hvor borgeren skal udfylde sit navn og sin adresse.
 • Kassen er på 25 liter, og når den bliver stillet ud til afhentning må den max veje 4 kg.
 • Du skal bestille afhentning på kolding.dk/farligtaffald eller i appen Affald Kolding. Når du har modtaget en bekræftelse på afhentning, skal kassen stilles ud ved siden af affaldsbeholderen til mad- og restaffald.
 • Skraldemanden tager kassen med og stiller en tom, når han henter dit mad- og restaffald.
 • Der er ingen begrænsning på afhentning.
 • Batterier og småt elektronik kan stadig afleveres i en pose på låget af beholderen, og farligt affald og elsparepærer kan stadig afleveres på genbrugspladsen.
Sagt med andre ord: Fra 1. juli har du reelt to muligheder for at aflevere farligt affald og elsparepærer samt tre muligheder for at aflevere batterier og småt elektronik.

Og hvad så med den røde kasse til problemaffald?

I 2016 blev den røde problemkasse afskaffet på grund af håndterings-, arbejdsmiljø- og økonomiske udfordringer. Kassen blev ikke kun brugt til farligt affald, men også til andet problemaffald som fx elektronik, batterier, metal, pvc, lyskilder, stikkende og skærende genstande osv. Og da de røde problemkasser ikke kun indeholdt farligt affald var ordningen i konflikt med gældende regler for transport af farligt affald – og vi havde ikke tilfredsstillende arbejdsmiljømæssige forhold for de ansatte, der skulle håndtere det farlige affald.

Med regeringens klimaplan og krav om husstandsindsamling af farligt affald har vi nu mulighed for at starte forfra og gentænke ordningen, så den opfylder alle gældende krav.

Måske har du stadig den røde kasse stående derhjemme fra den tidligere ordning til farligt affald? Den kan du ikke få afhentet af skraldebilen med den nye ordning. Men du kan bruge den røde kasse til at transportere dit farlige affald til aflevering på genbrugspladsen, fx hvis du store spande med malingrester.

Genbrugspladserne får en ekstra container fra 1. juli

Du vil også få mulighed for at aflevere mad- og drikkekartoner på genbrugspladserne. Hver genbrugsplads sætter en container op. Når den præcise placering er på plads, vil vi opdatere vores oversigtskort over genbrugspladserne, der både er tilgængelige på www.kolding.dk/genbrugspladser og i appen.

Det vil ikke være muligt for dig at aflevere farligt affald i den grå kasse på genbrugspladserne. Den grå kasse er kun til kørsel med skraldemanden.

Og hvad så med sorteringen - og renhed?

Vi følger Miljøstyrelsens vejledninger om, hvordan fraktionerne skal sorteres - og hvor rent det skal være.

Sortering af farligt affald (til indsamling i den grå kasse)

Kassen kan bruges til indsamling af fire typer affald, nemlig:

 1. Farligt affald, der udgør fare for sundhed og/eller miljø, hvis det bliver hældt i kloak eller restaffald. Borgerne må komme farligt affald i mindre mængder i kassen. Det kan fx være tomme håndspritflasker, printerpatroner, neglelak, spraydåser og små malerbøtter. Der må gerne være indhold i beholderne.
 2. Småt elektronik, ikke større end 50 cm, der både indeholder materialer værd at genanvende (som guld, sølv og kobber) og problematiske stoffer som bly og kviksølv, der skal gennemgå en miljømæssig korrekt behandling af producenterne. Du kan således aflevere udstyr som mobiltelefoner, blinkesko, el-tandbørster og barbermaskiner.
 3. Batterier, der både indeholder råstoffer, som skal genanvendes, og også indeholder farlige stoffer som kviksølv og cadmium. Det er vigtigt, at batterier udsorteres og ikke havner i andre affaldsfraktioner hos husholdningerne af hensyn til både miljø og sikkerhed. Særligt de såkaldte lithium-ion batterier kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis de havner i andre fraktioner, som ikke indsamles lige så nænsomt som det farlige affald, da de mange stød og bump som affaldet kan udsættes for, i nogle tilfælde kan forårsage, at batterierne selvantænder. Du kan aflevere batterier, der fx kommer fra høreapparater, legetøj, fødselsdagskort med lyd. Alle skal samles i en pose, inden de lægges i kassen.
 4. Små lyskilder, fx elsparepærer, LED-lys, mindre lysstofrør, indeholder blandt andet kviksølv. Lyskilderne skal lægges i en pose, inden de puttes i kassen.
Den grå kasse til farligt affald er på 25 liter, og når den bliver stillet ud til afhentning, må den max veje 4 kg.

Sortering af mad- og drikkekartoner

Mad- og drikkekartoner er defineret som emballage, der har indeholdt fødevarer.

Hvor ren skal kartonen være?

Når du afleverer kartonen, skal emballagen være tømt og (så vidt muligt) skrabet ud.

Skal låget af?

Generelt er det ikke afgørende for genanvendelse af kartoner, om låget beholdes på eller skrues af inden sorteringen. Vi foreslår, at du kan sortere låg fra, for det kan være svært at sætte låg på en fladmast mælkekarton. Men du må gerne lade låg blive på kartonerne.

Hvis lågene bliver taget af, skal de sorteres sammen med den affaldstype, låget tilhører, dvs. metallåg i metalfraktionen og plastlåg i plastfraktionen. Sidder låget fast, skal det blive siddende på.

Hvor skal kartonerne afleveres?

Du kan komme af med mad- og drikkekartoner på to måder:

 1. Put kartoner i klar plastsæk og få afhentet af Genbrugsbilen op til 12 gange om året.
 2. Aflever i containeren Mad- og drikkekartoner på vores fem genbrugspladser.

Tyvstart din indsamling - og giv gode fif til os

Er du med i Genbrugsfællesskabet? Og har du lyst til at være prøvekanin for sortering af mad- og drikkekartoner? Så har vi netop søsat et lille testforsøg, hvor vi gerne vil have dine erfaringer med at indsamle mad- og drikkekartoner. Skriv en JA TAK-mail til genbrugnytter@kolding.dk, så får du en mail tilbage med mere information.

Hvad så med lejerne?

En stor del af husstandene i Kolding Kommune er lejemål. Og også lejerne skal sortere mad- og drikkekartoner og kunne bestille farligt affald.

Det betyder, at:

 • Udlejer får det antal grå kasser til farligt affald, som der er lejemål. Det er udlejers ansvar at fordele kasser og informationsmateriale til sine lejere.
 • Lejeren skal selv bestille afhentning af den grå kasse med farligt affald. På afhetningsdagen skal lejeren stille den grå kasse ned til affaldscontaineren. Når skraldemanden har været der, skal lejeren selv sørge for at hente den rene grå kasse, som skraldemanden stiller til dem.
 • Lejere kan enten komme af med mad- og drikkekartoner på genbrugspladserne, eller de kan bestille afhentning med Genbrugsbilen.

Tak fordi du læste med. Hvis du melder dig ind i Genbrugsfællesskabet er der snart meget mere viden og inspiration på vej til dig i form af minikurset "Få styr på affaldshierarkiet".

www.kolding.dk/genbrugnytter

Og et lille P.S.: Er du sulten efter endnu mere viden om, hvad der sker på affaldsområdet i Kolding Kommune? Så kan du deltage på et formiddagswebinar tirsdag 22. juni kl. 9-11.30, hvor min kollega og affaldskonsulent Martin Pedersen Stub fortæller om adfærd og nytænkning af genbrugspladsen Kolding Nord Genbrugsplads. På denne genbrugsplads må du som borger tage ting med hjem fra næsten alle containere. Dermed er vi med til at skubbe til præmissen om, at materialer er affald, når de triller ind på genbrugspladsen. Webinaret arrangeres af Naboskab. Tilmeld dig her.

Se - eller gense - oplæggene

Optagelserne er fra de virtuelle borgermøder 17. og 22. juni 2021:

Optagelsen er fra mødet 17. juni 2021:

Du får dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig et arrangement i regi af Genbrugsfællesskabet i Kolding Kommune. Mailen er udsendt af Redux - Affald og Genbrug, Kolding Kommune. Ønsker du at framelde dig disse e-mails? Så klik på linket nederst i den e-mail, du fik i din inbox. Har du spørgsmål om Genbrugsfællesskabet, kan du tage fat i Niels fra Redux - Affald og Genbrug på genbrugnytter@kolding.dk.

Created By
Camilla Møller Karlsen
Appreciate