About My Work 141-324 Kenta haruta 5704600119

ต้อม เรนโบว์

Who am I

นาย เคนตะ ฮารูตะ 5704600119 เหตุผลที่เลือกฟอนต์สีดำเนื่องจากฉากหลังเป็นสีขาว สีดำจะมีความโดดเด่นเมื่ออยู่กับสีขาว ทำให้ตัวอักษรดูโดดเด่น

Penguin Egg เพนกวินออกลูกเป็นไข่

นี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้สัมผัสกับโปรแกรมี่มีชื่อว่า Adobe Indesing ส่วนตัวผมแล้วได้ใช้และสัมผัสกับโปรแกรมของทาง Adobe มาพอสมควร ต้องบอกเลยว่าเป็นโปรแกรม Adobe Indesing เข้าใจยากมากหากมาเรียนรู้เอง เป็นโปรแกรมที่มีความซับซ้อน แต่หากเข้าใจมันเป็นโปรแกรมที่ดีอีกตัวเลย นี้อาจารให้ทำแค่แผ่นเดียวนะนั้งงมกันนานมาก หากมีสัก 3 แผ่นมีความเครียดถามหาแน่นอน

Yu-Yu-Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน / คนเก่งทะลุโลก / คนผีทะลุโลก /ผีไม่ใช่ผี

ที่เลือกการ์ตูนนี้เพราะทุกๆตัวละครมีความแตกต่างกันและเป็นการ์ตูนที่มีอายุพอสมควร ผมและเพื่อนจึงคิดว่าอาจารน่าจะรู้จักเลยเลือกการ์ตูนเรื่อง yu yu hakusho หรือชื่อภาษาไทยว่า คนเก่งฟ้าประทาน / คนเก่งทะลุโลก / คนผีทะลุโลก /ผีไม่ใช่ผี ที่การ์ตูนเรื่องนี้มีหลายชื่อเนื่องจาก มีหลากหลายสำนักพิมพ์ได้ตีพิมพ์การ์ตูนเรื่องนี้ ทั้งแบบถูกลิขสิทธิ์และไม่ถูกลิขสิทธิ์ ต่อมาก็ถูกนำมาทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น ทำให้การ์ตูนเรื่องนี้ถูกเป็นที่รู้จักมากขึ้น ความโดดเด่นที่ผมเลือกเรื่องนี้เนื่องจากตัวละครมีพลังและตัวละครที่เป็นคนธรรมดา มีการดำเนินเรื่องที่น่าสนใจ

จุดมุ่งหมายของสื่อนี้คือรณรงณ์ไม่ให้นักศึกษาสูบบุหรี่บริเวณมหาวิทยาลัย จากภาพจะเป็นนักศึกษาที่ใช้ชีวิตบริเวณมหาวิทยาลัยที่ไม่สูบบุหรี่แต่ถูกผู้ที่สูบบุหรี่ทำร้ายด้วยควันบุหรี่

แผ่นที่1
แผ่นที่2

ถึงอาจารจะบอกว่าให้บรรยายถึงการใช้งานโปรแกรม Adobe Indesing ครั้งสุดท้ายผมว่าคงได้ใช้อีกหรืออาจจะได้ไม่ได้ใช้เลยมันเป็นโปรแกรมที่เกิดมาเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์อย่างโดยแท้มันสามารถทำให้บทความที่ยาวเป็นพืดจัดหน้าให้มันหน้าอ่านด้วยภาพประกอบที่เกี่ยวกับบทความนั้นๆ บทความต่างที่ยาวก็จะน่าอ่านมากขึ้นเมื่อมีภาพประกอบ ทำให้รู้ว่าภาพประกอบมีความสำคัญเพียงใด

Pint Ad รณรงณ์งดสูบบุหรี่บริเวณมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อแคมเปญ บุหรี่เป็นมิตรต่อโรค

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.