ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

กิจกรรมยามเช้า

เพลงRather Be ศิลปิน Clean Bandit

ด้านการจัดการเรียนการสอน

ระดับชั้นอนุบาล

ระดับชั้นประถมศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

โครงการส่งเสริมอัฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ (Talent Project)

นักเรียน ที่ได้รับคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 หรือ สอวน.

ติดต่อ สอบถาม

โทรศัพท์ 044-756-306-7

โทรสาร 044-756-308

รถรับ-ส่งนักเรียน 084-570-6194

Email Schoolswnr@gmail.com

SARASAS WITAED NAKHONRATCHASIMA

1152 MOO 4 NONGJABOK MUANG NAKHONRATCHASIMA 30000

© 2012 Sarasas Witaed Nakhonratchasima

Created By
สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา เครือสารสาสน์
Appreciate

Credits:

© 2012 Sarasas Witaed Nakhonratchasima 1152 Moo 4 Nongjabok Muangnakhoratchasima Nakhonratchasima 30000 Tel.044-756306-8

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.