Loading

Met de voeten in de Aarde Steun Louise met het afwerken & verspreiden van haar film

Laura had een droom: om het andere gezicht van de Braziliaanse landbouw te tonen. Niet het anonieme grootschalige van de soja-teelt, maar de kleinschalige landbouw. Het verhaal over vrouwen en mannen die samen met de natuur voedsel produceren.

Die droom is bijna klaar. Ze is naar Brazillië getrokken om interviews af te nemen van boeren en samen met een cameraman brengt ze de prachtige natuur van de Cerrado in beeld.

Nu is het tijd om de film af te werken: de juiste muziek erbij te zetten en de montage te beëindigen.

En na het afwerken wil Louise, samen met Wervel, de film verspreiden hier in België, maar ook in Brazillië.

Op scholen, in en kleine zalen, maar ook in de ambassade. Maar dat kost allemaal centjes.

Louise gelooft dat een ander voedselsysteem mogelijk is.

Door samen aan de slag te gaan: als boer en als eter.

Die boodschap wil ze met de film brengen.

Steun Louise in haar missie voor een eerlijker en ecologische landbouwsysteem

Steun de crowdfunding en we bedanken je met vooral veel liefde, maar ook met mooie cadeau'tjes

Wervel is de beweging voor een gezonde landbouw. De Cerrado volgen we al een hele tijd, omdat het een duidelijk voorbeeld is van een gebied dat verwoest wordt door de agro-industrie. Maar door ons te verdiepen in deze problematiek, ontdekken we de vele alternatieven die ontstaan, van onder uit door boeren en eters. Dit willen we ondersteunen. In Brazilië en in België

Lunch met LEF is onze campagne om de schoolmaaltijden terug in eigen handen te krijgen. werk hieraan mee
Created By
Wervel
Appreciate

Credits:

Inclut une image créée par Peter Lewicki - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.