Loading

Juupajoen ROTKON monipuolinen luonto

Juupajoen rotko, hulppea luonnonnähtävyys

Korkeakoskesta pulppuavat vedet laskeutuvat Juupajoen upeaan luonnonnähtävyyteen eli Juupajoen rotkoon. Alue on nykyään luonnonsuojelualuetta, pinta-alaa on noin 30 hehtaaria ja jokivartta reilut kaksi kilometriä. Alueella on kaksi luontopolkua. Vuonna 2016 on kunnostettu lyhyt luontopolku, jonka pituus on noin 500 metriä. Toinen luontopolku, jonka pituus on noin 1,5 kilometriä, odottaa kunnostusta. Korkeuseroiltaan vaihtelevat polut ovat paikoin haastavia kulkea. Rotkon luontopolut antavat kulkijalleen uskomattoman hienon luontokokemuksen. Rotko sijaitsee aivan Korkeakosken taajamassa eli sinne on hyvin helppo mennä ja tutustua.

Rotkon pohjalla virtaa joki ja sen reuna-alueet ovat maaperältään kosteaa pintavesien kertymisestä ja pohjaveden tihkumisesta johtuen. Raviinien pohjalle muodostuu myös omanlaisensa pienilmasto valaistuksesta ja lämpötilasta johtuen. Rotkot korkeat seinämät näet suojaavat aluetta.

Vieraslajeihin lukeutuva jättipalsami uhkaa vaatimattomampaa lehtokasvillisuutta.

Kosteus, maaperän ravinteisuus ja pienilmasto ovat suotuisia ja yhdessä saavat aikaan arvokkaan ja monimuotoisen elinympäristön. Juupajoen rotkon mahtavat kuuset ovat esimerkiksi kasvaneet isoiksi vauhdilla, paksuuskasvu jopa 5 mm vuodessa.

Puusto on kuusivaltaista, mutta kosken ja joen ympäristössä viihtyvät myös koivu, leppä, paju, pihlaja ja tuomi.
Rotkon monipuolinen kasvillisuus on lehtomaisen vehreää ja osin harvinaistakin.

Rotkon kasvillisuutta on tutkittu innokkaasti jo 1970-luvulta asti. Kasvillisuus on vuosien saatossa köyhtynyt. Tähän on vaikuttanut muuttuneet valaistusolot ja jonkin verran kulutus. Tänä päivänä rotkolta löytyy kuitenkin vielä paljon huomionarvoista lajistoa. Esimerkiksi alueelta voi keväällä bongata mattoina kukkivaa kevätlinnunsilmää.

Kevätlinnunsilmä

Erilaiset runsaana esiintyvät saniaislajit hiirenportaasta alvejuuriin ihastuttavat eri vuodenaikoina. Muita mainitsemisen arvoisia lajeja ovat kortteet, sudenmarjat, mansikat, metsä- ja suo-orvokit, tähtimöt sekä ihana pieni pikkutalvikki.

Sudenmarja, saniaiset ja kortteet
Kasvien lisäksi luonnontilainen alue tarjoaa mielenkiintoista nähtävää runsaine kääpäesiintymineen ja sienikasvustoineen.

Monipuolinen kasvillisuus ja hyvä pienilmasto houkuttelevat paikalle myös linnustoa. Alueella nakuttelee muun muassa tikkoja ja liitelee haukkoja. Hienoin vieras lienee virtavästäräkki, jonka vuoden 2009 pesinnästä ja elämästä löytyy Pirkanmaan lintutieteellisen seuran sivuilla hieno blogi. http://www.pily.fi/2009/11/09/juupaseipasjuttua/

Kuvat: Jutta Ahro ja Auli Hirvonen

Created By
Katriina Koski
Appreciate

Credits:

Jutta Ahro ja Auli Hirvonen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.