Loading

Solidaritetsmåneden oktober Se relevante filmer i anledning FN-dagen, internasjonal uke og TV-aksjonen.

FN-dagen, Internasjonal uke, utdelingen av Nobels fredspris og ikke minst TV-aksjonen. Alle disse store solidaritetsmarkeringene finner sted i løpet av oktober. Derfor ønsker også Filmrommet denne høsten å bidra til å spre kunnskap til elever og lærere om menneskerettigheter, bærekraftig utvikling, solidaritet, krig og konflikt.

Vi har samlet mange av våre gode kortfilmer, spillefilmer og dokumentarer som kan bidra til samtale og debatt, og forhåpentligvis øke elevenes forståelse og engasjement.

Se videre for relevante filmlister til både barneskole, ungdomsskole- og videregående skole, samt filmtips fra blant annet FN-sambandet.

69 minutter av 86 dager

På Filmrommet kan du nå se den prisbelønte dokumentaren 69 minutter av 86 dager, som følger 3 år gamle Lean som sammen med sin familie flykter til fots fra Chios i Hellas til slektninger i Sverige.

Med en liten Frost-ryggsekk på ryggen, opplever vi verden blant buksebena og bagene til alle de voksne rundt Lean. Samtidig som vi ser omgivelsene med nysgjerrige og lekne barneøyne, vet vi at familien har måttet flykte fra alt de eier, og er nå på en farlig reise gjennom Europa.

Jeg tror man kan lære noe av barnets åpenhet og tilpasningsdyktighet i møte med det fremmede og det vi ikke forstår.

- Regissør Egil Håskjold Larsen

Mens flyktningkrisen i Middelhavet ligger som et dystert bakteppe gjennom hele filmen, har regissør og fotograf Egil Håskjold Larsen ikke ønsket å fokusere på den utenforstående rammen for historien. 69 minutter av 86 dager forsøker heller å sette seeren inn i livet som barn på en slik reise. Det universelle og gjenkjennelige i det å være på reise, og det å være en familie.

FN-sambandet anbefaler

FN-sambandet anbefaler alle skoler å orientere seg i filmene som tilbys via Filmrommet. Det sier rådgiver i FN-sambandet, Marianne Mathisen, og trekker spesielt frem Drone, en norskprodusert film som passer for både ungdomsskole og videregående skole. Filmen inneholder også Filmstudieark.

Rådgiver i FN-sambandet, Marianne Mathisen
"Filmrommet har mye kvalitetsfilm som formidler viktige temaer som samarbeid, krig og konflikt og barns rettigheter"

- Marianne Mathisen, rådgiver FN-sambandet

Menneskerettigheter på dagsorden

På forsiden på Filmrommet.no finner du nå to filmlister. En for 1. til 7. trinn, og en for ungdomsskole og videregående skole. Alle filmene omhandler spesielt menneskerettigheter, bærekraftig utvikling, solidaritet, krig og konflikt tilpasset alderstrinnene.

Hvordan finne undervisningsoppleggene?

Til de fleste av filmene i filmlistene følger det med Filmstudieark eller pedagogiske opplegg som kan være til stor hjelp for deg som er lærer eller formidler. Her får du nemlig et samleark med informasjon om filmen som kan spare deg for verdifull tid.

I undervisningsoppleggene får du som oftest et handlingsreferat, forslag til oppgaver, og ikke minst kompetansemål til de aktuelle læreplanene.

Undervisningsoppleggene kan du bruke som de er, eller som inspirasjon til egne opplegg.
Filmstudieark eller pedagogiske opplegg finner du blant annet under filmplakatene på avspillingssiden (rød ring rundt på bildet)

Du kan også gå direkte inn på fanene Filmstudieark eller Artikler og pedagogiske opplegg i menyen på forsiden hvis du vil se andre undervisningsopplegg, artikler, filmlister eller tema. Trykk Se mer /Arkiv for å se tidligere lagde artikler og pedagogiske opplegg.

Fotokrediteringer: Bilder hentet fra 69 minutter av 86 dager, Sant & Usant AS og Drone, Volt Film AS

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.