Loading

Meandert(h)aal 28 mei 2021

Enquête schooltijden.

De enquête schooltijden is afgesloten en er is geen derde stemronde nodig. Er is een duidelijke voorkeur voor model 1 van het continurooster. Dat betekent dat we volgend jaar hetzelfde rooster hanteren als we op dit moment doen. De enige aanpassing is de eindtijd op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag, de eindtijd op die dagen wordt 14.45 uur. Voor de definitieve keuze is aan alle voorwaarden die vooraf gesteld waren, voldaan. We willen u bedanken voor de geweldige respons op deze vragenlijst.

Centrale Eindtoets.

Voor de leerlingen van groep 8 was woensdag een spannende dag. Op die dag werd de uitslag van de Centrale Eindtoets bekend gemaakt. Een belangrijk moment om te kijken of alle wensen en plaatsingen in het VO overeenkomen met het advies van deze toets. Alle leerlingen kunnen tevreden zijn over de behaalde score. Ze verdienen een compliment, omdat ze echt hebben laten zien wat ze in hun mars hebben en dat is veel!

Voor de school was het ook wel een spannende dag, omdat de gemiddelde schoolscore ook bekend gemaakt werd. Verder wordt zichtbaar of de doelen die door de school zijn gesteld voor het eindniveau van de groep behaald zijn. De gemiddelde schoolscore is 541,7. Een fantastische score waarmee deze groep behoort tot de 5% best scorende groepen van het land. We snappen ook wel dat niet iedere groep de mogelijkheid heeft zo hoog te scoren, maar genieten toch wel even van dit resultaat.

Kind op maandag.

Thema van week: Wie wijst jou de weg?

Handelingen 5: 27-42, 8: 26-40 en 9: 1-31

De apostelen mogen niet meer over Jezus praten, maar dat doen ze toch. Petrus vertelt dat hij liever gehoorzaam is aan God dan aan de Joodse leiders. Een belangrijke man uit Ehiopië leest in de bijbel, maar hij begrijpt het niet. Filippus wijst hem de weg door de oude verhalen, waarin het verhaal van Jezus zichtbaar wordt. Saulus zit achter de volgelingen van Jezus aan, maar dan wordt hij zelf door Jezus geroepen. Vanaf dat moment wijst Jezus hem de weg.

Korte agenda.

  • 8 juni - Schoolreisje.
  • 2 juli - Fietspuzzeltocht.

Gefeliciteerd.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van AlexanderStein - "paperclip clip office" • Unknown - "HD wallpaper: birthday, celebration, happy, holiday ..."