Nordiske Væsner Et nordisk fortælleværktøj til skoleelever i 0-3 klasse

Lær fra myterne: Gå til væsensbiblioteket og lær om de nordiske væsner. Find inspiration til at lave dine egne historier om fantastiske Nordiske Væsner. Find dit væsen: Kig dig godt omkring og find noget, som kan have noget med dit helt eget væsen at gøre. Det kan være noget der ligner noget af et væsen og som du kan digte videre på. Det kan være et sted hvor dit væsen bor. Fang dit væsen: Eller fang det sted, hvor væsnet gemmer sig. Tag et godt billede med din tablet eller kamera. Først når du er tilfreds med billedet, går du videre. Du kan også bruge et foto du allerede har taget. Lav så dit eget væsen og din egen verden: Indsæt på dit nye foto med valgte baggrundsdele og figurdele – brug nogle af de mange dele fra andre væsner i biblioteket til at lave dit eget væsen. Nu kan du gøre dit eget væsen levende og få det til at bevæge sig rundt i din helt egen historie. En spændende, uhyggelig eller sjov fortælling.

Skab dit eget væsen! Del og fortæl din egen historie med elever fra Norge og Sverige og Danmark.

Brug din fantasi og byg din egen fortælling ved hjælp af et omfattende bibliotek med korte tekster og fantasifulde og flotte illustrationer - vælg og sæt ind, som det passer til lige præcis din historie.

Brug dine egne foto som baggrund eller vælg en af de mange flotte baggrunde

Hvad sker der mon på kirkegården?

Helt nede i skovbunden er der masser af liv - og små væsner! Bare se godt efter.

Gå ikke ud i tågen! Mosekonen venter på dig...

Hvis du hører en stille barnegråd i skoven, er det måske en Myling! Brug væsenbiblioteket som din felthåndbog og læs, hvad du nu skal gøre.

Nordiske Væsner er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler 2016.

Indtal din fortælling eller skriv din fortælling i små sætninger. Hør din fortælling Del så din fortælling på Norden I Skolen (upload) Du kan altid åbne din fortælling og ændre i den, hvis du vil.
Kan du finde elverpigerne i skoven?

Gå på opdagelse i naturen og find de nordiske væsner. Kig på træet, hvad ligner det? Se godt efter - kan du se elverpigerne danse? Overalt i naturen er der spor efter de Nordiske Væsner. Tag din smartphone eller tablet med og dokumenter, hvad du ser. Gå på opdagelse i væsenbiblioteket og lær fra myterne.

Rigt illustreret med magiske tegninger af Karoline Kalsø

Nordiske Væsner fokuserer på sagn og myter som fortællinger. Vægten er lagt på de Nordiske Væsner. I applikationen Nordiske Væsner kan eleverne læse om forskellige væsner, hvor de er opstået, og hvor de måske stadig lever. Eleven skal ved hjælp af det digitale lærerværktøj selv skabe nye væsner og fremstille små korte historier og små animerede fortællinger om deres eget Nordiske Væsen. Nordiske Væsner kan bruges til at arbejde med historiske kilder, mundtlige fortællinger, fortælle- struktur og genrekendskab.

Som lærer kan du forberede eleverne til arbejdet med Nordiske Væsner ved at tale om, hvad kendetegner et væsen, hvilke væsner kender vi her i Norden. Er de farlige? Hvorfor mon de er opstået? Hvad er en god myte eller fortælling? Hvad er en myte eller sagn? Hvad kendetegner genren? Hvorfor er myter opstået?

 1. Brug Nordiske Væsner som et digitalt fortælleværktøj. Lad eleverne selv gå på opdagelse efter nye væsner i naturen og i de nære omgivelser.
 2. Eleverne kan lade sig inspirere af de Nordiske Væsner fra væsensbiblioteket eller fra klassens eget arbejde med myter, sagn og væsner.
 3. Herefter digter eleven sin egen moderne og mytiske fortælling.
 4. Husk at dele klassens historier på Norden I Skolen. Brug upload-funktionen.
 5. Eleverne skal, som første skridt i den kreative væsensfortællings-proces, ud at tage fotos. Elevens fotos danner basis for det videre arbejde med væsensfortællingerne.
 6. Eleverne opfordres og motiveres til at give deres bud på fortællinger om vor tids moderne Nordiske Væsner.
 7. Eleven kan digte dem i deres eget nærmiljø. Eleven skal ud på opdagelse og bruge sine øjne, hvad enten det er i naturen, i skolegården, inden for eller i byen. Målet er at finde objekter/elementer eller steder, som enten ligner et væsen, og derfor kan laves om til et væsen eller steder, hvor deres væsner kan tænkes at færdes.
 8. Eleven støttes gennem hele processen med applikationens digitale byggeklodser.
 9. Eneste tekniske krav er et kamera eller (anbefalet) tablet
 10. Anbefaling – tal med eleverne om det gode foto, vinkler og lyset. Find et motiv så tæt på som muligt – gå hellere tættere på end at zoome alt for meget)
 • Varighed: 2-4 lektioner
 • Fag: Dansk og Historie. Understøttende undervisning (Religion, Naturfag)
 • Fortællestruktur i fakta og fiktion.
 • Viden om begyndelse, midte og slutning i fortællinger.
 • Væsner og nordiske sagn og myter eller genren
 • Hvad er en god fortælling?
 • Digital fremstilling af egne tekster.

Credits:

Illustrationer (c) Karoline Kalsø

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.