Loading

Slagterigrunden Faaborg skitse til fysisk plan - 2019/2020

Her er en kort præsentation af mit tidligere udspil til fysisk plan for Slagterigrunden fra den tidligere offentlighedsfase om områdets fremtid. Nu med nogle enkelte justeringer, i lyset af den just afholdte arkitektkonkurrence om Faaborg Havn og BY.

Det der her er taget med fra vinderprojektet er den skitserede tilbygning til Frølageret (i mindre udgave og tilføjet et lille udsigts tårn). Samt idéen om at der placeres et Sundhedshus i området. I min skitse er det placeret i ny bygning nær Direktørboligen. Den(de) viste nye bygninger her, kan alternativt bruges til mange andre formål. Direktørboligen foreslås brugt - som nu - til kreative iværksættere og andre kreative folk. Der her kan få en økonomisk overkommelig base.

I tillæg til en løsningen med en ny kanal på langs, vises også en løsning med ny(e) kanaler på tværs.

Ideelt kunne også være en kombination af de 2 løsninger. Altså både kanal på langs og kanal(er) på tværs.

1. Kanal på langs. 2. Kanal på tværs. 3. Kanal på langs + mindre kanal på tværs.

NB. Ser du dette på mobilen, så vend den vandret.

FORSLAG MED NY KANAL FRA DEN GAMLE HAVN TIL LYSTBÅDEHAVNEN:

Det hele set lidt fra oven. - Et hovedelement er en kanal der binder den gamle havn sammen med lystbåde havnen. Kan etableres i takt med at området udbygges. Og behøver måske ikke at være sejlbar for større fritidsbåde på hele strækningen.

Lille animation - der viser et tværsnit fra nord til syd :

Den nye kanal - Dette element løfter området en klasse op og giver - sammen med den eksisterende kanal i havnen - hele havneområdet en sammenhængende karakter. Den jord der skal graves op kan genbruges på stedet i forbindelse med kystsikringen.
Den nye kanal kan sammen med den gamle kanal give basis for en nye aktiviteter og events. Fx. havnerundfart i sommer månederne, kajakrace (outdoor event) eller blot flot skueplads til de daglige motionsture.

Lystbådehavnen og Faaborg Sejlklub er et kæmpe aktiv for byen. Så selvfølgelig bør meget af den vestlige del af området reserveres til aktiviteter i forbindelse med disse aktiver.

Det er vel heller ikke utænkelig at der kan etableres en række følgevirksomheder i forbindelse hermed. Her skitseret en "Både-markedsplads" og måske kan den sydlige del af Tulipbygninger også bruges hertil og/eller til vinteroplag.

Måske der også er marked for "mini-doks" og andre faciliteter i forbindelse med forårs klargøring og vinteroplag.

Sundhedshuset - her placeret med udsigt til plads, kanal og Træskibspladsen. Parkering og vandbassiner i Havnegade. Vandbassinerne markerer den gamle kystlinje.
Nybygningen til Øhavsmuseet. Udsigt fra 1. sal. NB. Landskabet i baggrunden på nogle af billeder er for at give et indtryk af formålet med det lille tårn. (De er forsøgt indsat så godt som muligt, men er næppe perspektivisk korrekte).

Udsigt fra det lile "tårn". (NB Der er kun vist få bygninger i den øvrige by i 3D. Baggrunds billeder er fra Google Earth og blot indsat for at give et indtryk af målet med "tårnet". (De giver ikke det fulde indtryk af hvordan det vil være i virkeligheden - og er næppe perspektivisk korrekte. ).

Med kanalen som endemål og grid/karre opdeling af området, er der mange etapedelinger og variations muligheder i udbygningen, så de ønsker til indhold og ændringer der kommer over tid kan tilgodeses. Karrestørrelser og placering af hovedadgangsveje kan justeres lidt efter behov. Det sikrer samtidig, at området fremtræder helstøbt hele vejen - i de sikkert en hel del år - der går inden området er helt udbygget.
Eksempel på tidlig etape. Kun den nordlige del med kajkant, bebyggelse mv. (højvandsikrings linje) er etableret. Her med bevarelse og facaderenovering af Tulip-bygninger (+ "gennemskræring"). Den sydlige del som grønt område med p-pladser og vinterbådoplag mv. Denne etape kan også med fordel være slutmålet, men det kræver en større kommunal udgift, da der vil være mindre indtægter fra grundsalg mv.
Her blot vist uden Tulip-bygninger og en lidt ændret kameravinkel.
Grid-strukturen giver mulighed for variationer og alligevel bevare helheden i planen. Her er Sundhedshuset i det ene alternativ placeret mellem Direktøren og Øhavsmuseet, og i et andet ved kanalen. Grunden mellem "Direktøren" og Øhavsmuseet kan i stedet for til et Sundhedshus være til et nyt samtids-kunst galleri ("Vandkantkunsten"), til en anden udformning af Øhavsmuseet, eller til udeaktiviteter i forbindelse med Øhavsmuseet, plus til parkering i mindre omgang.
"Stemnings billede" fra aksen mellem Havnegade og Træskibspladsen

Ud over at der skabes en ny forbindelse mellem den gamle havn og lystbådehavnen bevares Nord - Syd akser (med havkig). Her et billede af aksen ved Tulip bygningen,

Med Tulip bygningen bevaret og ombygget.

Her kun den sydlige del af Tulip bygningen bevaret. Den nordlige er erstattet af Feriecenter.

Øhavstorvet

Øhavsmuseum

Sundhedshus

Havnegade - Fortsat bred kajkant - Kystsikring - Opholdspladser - og parkering

Øhavsmuseet. (set fra Havnegade)

Her udformet med ”Frølager”-bygningen markeret som selvstændig bygning og koblet på det skitserede nye med en glasgang.

Havnegade udformet med en kombination af p-pladser og lave vandbassiner. Vandbassinerne markere den gamle sølinje og giver området karakter.

FORSLAG MED NYE KANALER NORD-SYD:

Forslagets overordnede struktur kan også rumme løsninger hvor Træskibspladsen/Munkholmen integreres i byen og Slagterigunden med en kanal mellem Havnegade og Træskibspladsen.

Kig ind på siden senere - måske har jeg fået tilføjet eller ændret noget til den tid. Forslaget er lavet af Marius Jensen, Østerbrogade 55, Faaborg. 50434661. Se min hjemmeside her:

Herunder er et link til side hvor jeg har prøvet at visualisere vinderprojektet i arkitektkonkurrencen om Faaborg Havn og BY 2019.

Credits:

www.jensenart.dk