WHat should you do Jimmy. P

HOE IS DE VISIE TOT STAND GEKOMEN.

Met de ontslagbrief naar mijzelf, en wie ik eigenlijk ben als mens? De ontslagbrief naar mijzelf is tot stand gekomen op een gegeven moment dat ik niet tevreden meer was hoe ik in dit leven stond. Ik dacht bij mijzelf, Jimmy wat jij tot nu toe hebt gedaan dat ben je helemaal niet. Ik nam veel ideeën, adviezen en verwachtingen die mensen hadden over mij als waarheid. Ik had op een gegeven moment geen eigen wil meer, maar leefde al die jaren naar verwachtingen van anderen. Totdat ik besloot om de regie weer in eigen handen te nemen, mede ook dankzij het Fact-team die het mogelijk maakte.

_____________________

IK KWAM +\- 5 JAAR GELEDEN IN AANRAKING MET MIJN HUIDIGE VROUW.

Ik raakte gefascineerd hoeveel rust, geduld en liefde zij had. Ik stelde haar zoveel vragen, hoe zij zo heeft kunnen worden. Zij antwoorden dat God dat met haar deed. Na vele gesprekken met haar te hebben gevoerd heb ik een deel van de rust, geduld en liefde mogen ervaren. Want God maakt alles mogelijk wat voor de mens onmogelijk is.

___________________________

De liefde is geduldig,

de liefde is vriendelijk,

de liefde is niet jaloers.

Zij doet niet gewichtig

en is niet trots,

zij kwetst niet,

is niet egoïstisch en voelt

zich nooit beledigd,

zij neemt niemand iets kwalijk.

___________________________

OK... MISTER JIMMY P.... MAAR WAT DOE JE NU EIGENLIJK DAN...ZO IN HET DAGELIJKS LEVEN?

Want wat je doet wordt vaak gezien voor wie je bent..toch? 😜 Sommige zullen mij kennen van de gemeenschap "Het Levende Woord" waar de heerlijkheid en liefde van God wordt verkondigd aan de bezoekers. En sommigen kennen mij van het Zorgcentrum De Watersteeg waar ik als verkoper help.

_____________

21 jaar geleden kreeg ik mijn eerste psychose. Mijn levens en toekomst dromen waren totaal in duigen gevallen. Door veel te rusten en stap voor stap met deze aandoening te leren omgaan heb ik zo mijn levenspad tot op heden bewandeld. Door veel te vallen en weer op te staan heb ik echt leren kennen wie ik eigenlijk ben.

NU, SEPTEMBER 2016

Inmiddels heb ik mijzelf flink door ontwikkeld en ben ik er along the road steeds beter gaan achterkomen waar ik goed in ben en wat ik nu echt leuk en belangrijk vind om te doen. Als ik mij vandaag de dag voorstel doe ik dat zo:

Mijn naam is Jimmy Pawirosetiko. Ik ben een verkoper en ik verbind producten met de klanten en probeer ze met een goed gevoel de winkel uit te laten gaan, een theologische denker en aanjager om mensen bij God te brengen. Als een kind van God probeer ik voorzichtig de heerlijkheid en liefde die God voor de mensen heeft bij te brengen. Enkele keren lees ik ook voor uit de Bijbel en doe daarnaast ook nog een theologie studie.

Niet iedereen zal mijn keuzes begrijpen.

En dat is ook goed.

Het is mijn Pad, mijn Reis, en mijn Leven...

Ik omarm mijn vrijheid..

God Bless u All... 🙏🏾💒

Jimmy P.

© 2016 StePa Design

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.