חדש במאגר החקיקה הלאומי מעכשיו כל הצעות החוק מהכנסת הראשונה ועד היום מוצגות לציבור הרחב

החל מדצמבר 2016 כל הצעות החוק מהכנסת הראשונה ועד היום מוצגות במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת

נבחרת להיות חלק מקבוצת המיקוד הראשונה הנחשפת לאתר החדש, כי דעתך חשובה לנו

? אז מה התחדש במאגר

כל הצעות החוק (הממשלתיות, הפרטיות והצעות חוק של ועדה), מהכנסת הראשונה ועד היום, מוצגות במאגר, כולל יכולות איתור וסינון

לכל הצעת חוק דף משלה המפרט את שלב החקיקה שבו נמצאת ההצעה ואת הסטטוס הנוכחי שלה.

מוצגים נתונים נוספים על ההצעה והמסמכים הקיימים עליה במאגר הכנסת (נוסחי הצעות החוק ופרוטוקולי הדיונים), לרבות קישור לשידורי דיוני הוועדות והפרוטוקול המסונכרן של המליאה

דף בית חדש שהותאם להצגת הצעות החוק

:דוגמה לדף חדש של הצעת חוק הנמצאת בהליך חקיקה

שימו לב - לתצוגה של שלב החקיקה בדף ההצעה

נעשה שימוש בצבעי רמזור על-מנת להמחיש בצורה ויזואלית את מצבה של ההצעה בהליכי החקיקה, בהתאם לסוג ההצעה - ממשלתית, פרטית או ועדה

צבע ירוק מייצג שלב שעבר בהצלחה.

צבע צהוב מייצג את השלב בו נמצאת ההצעה

צבע אדום מייצג עצירת הליכי החקיקה. למשל, כאשר הצעת חוק לא מתקבלת בדיון המוקדם

צבע כחול מייצג הצעת חוק שהתקבלה בקריאה שלישית

:ברשימת הצעות החוק פס התהליך מיוצג על ידי תצוגה גרפית מותאמת

:ראו דף של הצעת חוק שהתקבלה בקריאה שלישית והפכה לחוק

לראשונה מוצגים לציבור הרחב אירועים בחיי ההצעה כגון פיצול, מיזוג ורציפות, נתונים על חברי כנסת המציעים הצעות החוק הפרטיות ועוד

כמו כן מציע האתר יכולות איתור ותצוגות מגוונות

תצוגה חדשה וייחודית זו שואבת את הנתונים ממערכות הכנסת בהן מנוהל הליך החקיקה

המידע על הצעות החוק בכנסת הנוכחית מתעדכן בזמן אמת ומאפשר איתור של הצעות החוק בסטטוסים שונים, כולל אפשרות סינון לפי שלבי חקיקה

אנחנו נפרדים מדף הבית הקודם ששימש אותנו עד היום

ומציגים בפניכם את דף הבית החדש של מאגר החקיקה הלאומי

לסיכום - מה התחדש במאגר מדצמבר 2016

הצעות חוק

הצעות החוק בהליכי חקיקה

החוקים כפי שנחקקו

חוקי מדינת ישראל שנוצרו במשך השנים

אנחנו מזמינים אותך לגלוש למאגר החקיקה המחודש

נשמח להערות, שאלות והצעות לשיפור

legislation@knesset.gov.il

מהיום הליך החקיקה של הצעות החוק בכף היד

האתר עדיין בהליכי הרצה ואנחנו בתהליכים להשלמת נתונים ומסמכים חסרים, אנא הבנתכם

Created By
Gali Ben-Or
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.