Edvard Grieg Ungdomskor

Edvard Grieg Ungdomskor (EGU) ble etablert i 2013 som en satsing for ungdom i alderen 16-24 år med det profesjonelle Edvard Grieg Kor som mentorkor. Formålet med EGU er å lage en arena der musikkinteresserte ungdommer får mulighet til å utvide sin korkompetanse på et høyt faglig nivå. Med korkompetanse mener vi primært sang, men også tilhørende fag innen direksjon, komponering, arrangering og akkompagnering vil også ligge inn under satsningen.

Edvard Grieg Ungdomskor er et prosjektbasert kor med base i Bergen. Det vil si at tyngden av ungdommer vil ha tilholdssted i Hordaland og utover i Vestlandsregionen. EGU ønsker å bidra til en heving av korkompetanse i vårt nedslagsfelt.

Sommerakademiet

En regional forankring vil også gjøre det mulig å gjennomføre noe hyppigere samlinger. Dette mener vi er viktig for å sikre kontinuitet og faglig utvikling. I forbindelse med den årlige hovedsamlingen, Sommerakademiet, vil vi ha et nasjonalt tilsnitt med inviterte sangere fra hele Norge.

Som bergenser er det fantastisk å ha en tilknytning til min fødeby gjennom Edvard Grieg Ungdomskor. Jeg studerer sang ved The Royal Northern College of Music i Manchester, og selv om studiene er tilfredsstillende og givende har jeg like vel et behov for en tilknytning i Norge. EGU har derfor blitt viktig for meg i det første året av mitt studium ettersom jeg kan beholde kontakten med musikkmiljøet i Bergen. Dette gir meg en enorm støtte i min utvikling som sanger, da jeg har en base og en støtte "hjemmefra" gjennom koret.

Koret har en profesjonell tilnærming til korsang og prøvene foregår slik som et profesjonelt kor arbeider. Dette gjør at koret er svært attraktivt for meg som student å delta i. Her får jeg utvikle meg som sanger. Det er forventet at vi som sangere kommer godt forberedt og tempoet på innlæringen under prøver er høyt. Koret har også et sterkt fokus på kvalitet og nivå, og det er derfor med stolthet vi kan presentere musikken på konserter

Ingvild, 22 år

Å få være med i EGU betyr svært mye for meg. Jeg synes det er et kor som leverer musikk på et høyt nivå, og der unge talenfulle sangere kan få verdige muligheter til å benytte og utvikle sitt potensiale.

Susanna, 22 år

På kort tid har sangerne i EGU allerede rukket å synge med kjente utøvere som Masaaki Suzuki og Mick Jagger, spilt inn plate på Troldhaugen og knyttet kontakter med både sangere og orkestermusikere.

De tre siste låtene ble så ren, rå rocketriumf til alles "Satisfaction", blant annet gjennom en knallsterk "You can't always get what you want" med Edvard Grieg Ungdomskor på scenen - Osloby

EGU er en viktig og naturlig satsing på fremtidig rekruttering samt et ledd i strategien fra "barn til profesjonell utøver". Kunstnerisk er EGU underlagt Edvard Grieg Kor, noe som sikrer høyest mulig nivå og et sunt partnerskap mellom disse to korene.

Nystartede Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester (BFU) vil være et naturlig samarbeidsorkester.

Samarbeidspartnere

  • Edvard Grieg Kor
  • Bergen Filharmoniske Orkester
  • Bergen Nasjonale Opera
  • BNO Unge Stemmer
  • Grieghallen
  • Oseana
  • Troldhaugen
  • Griegakademiet
  • Rekstensamlingene

Bli medlem i EGU du også!

Credits:

Magnus Skrede

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.