Loading

Digitaalinen tarinankerronta Antti Mikkola

Tarinat ovat ihmisille tuttuja juttuja vuosisatojen ajoilta. Perimätieto on aina kulkenut puheena tarinoiden muodossa. Tämänkaltainen tiedonvälitys on ollut elinehtona selviytymiselle. Tieto ja taito elämän monilla aloilla tarvitsee osaamista, joka siirtyy sukupolvilta toisille. On arveltu, että aivot eivät ole kokeneet merkittävää tuotekehitystä noin 50 000 vuoteen. Surffailemme netissä geneettisenä ja luolamiehinä ja -naisina.

Esitelmä aiheesta englanniksi. Google kääntäjä avuksi.

Ja tässä suomeksi

Adobe spark ohje

Muutama kappale otteena edellisestä blogista: First you have to be noticed, and the way to do that is visually, whether it’s with motion or colour or imagery. From a practical standpoint, that’s step one,” says Brian. “From there, you need to tell a story. People remember a message when it’s conveyed as a story.”

“If you’re trying to make a personal connection in your story, use images of humans. So much emotion can be built into a photo,” says Ben. “From there, illustrations and icons help you reinforce ideas, and audio can add an extra element to pull everything together.”

It’s also important to be concise. People are overwhelmed with information these days, so the quicker you tell your story, the more people you will reach.

According to Brian and Ben, video is quickly becoming one of the most engaging types of content, especially with autoplay on social media. “It’s a medium that allows for motion,” Ben says, “and that’s a natural way of telling a narrative.”

People are integrating video backgrounds, like moving water, to create a mood for stories that play out in text or sound. And since video is muted on social feeds, more designers are placing text over video (which is something you can do easily in Spark).

Arkkityypit

Toinen juttu arkkityypeistä

Musiikkia esityksiin:

BenSound - Nice royalty-free music

JewelBeat - Some free music and sound effects on this website

Freeplay Music - Royalty-free music that you can use in your presentations

Incompetech - Nice interface for sorting options for this site's RF music

Edellisessä linklissä on yksi slideshow-ohjelma. Monipuolisesti esityksiä saa tehtyä videoeditointiohjelmilla. Seuraavassa on esimerkki kuinka Foreca on hyödyntänyt videotarinaa sivustollansa osana koko nettisivua.

Tämä video on upotettu sivustolle: https://www.foreca.fi/Laukaa/Lievestuore

Esimerkkejä ulkomailta

Sosiaalisessa mediassa tarinoita on mahdollista tehdä esim. Instagramissa. Lisätietoa blogikirjoituksessa:

Soundcloud.com

Digitaalisen tarinankerronnan prosessi

Keksi idea kirjoita lyhennelmä

Tutkii opiskele

Kirjoita käsikirjoitus

Suunnittele luonnostele

valokuvat, luo Audio video

Laita ne kaikki yhteen

Jaa julkaise

Ota vastaanpalautetta ja reflektoi

Lopuksi yhteenvetona: Tarina on helposti muistettava tiedon ja taidon esittämisen keino. Tarina soveltuu hyvin myös luovaan muistelutyöhön. Sovelluskohteita on elämän joka alalla esimerkiksi koulutuksessa, markkinoinnissa ja viestinnässä. Teknisesti tarinankerronta digitaalisesti on kohtuullisen helppoa ja toisaalta tärkeää on saada aineisto digitaaliseen muotoon tietokoneelle. Historia aineistojen osalta se tarkoittaa digitointia - esimerkiksi diakuvien skannausta, reprokuvausta, kaitafilmien ja videokasettien digitointia. Toisaalta tarinankerronta tarkoittaa myös ideointia ja sisällön suunnittelua. Sen jälkeen aineiston karsintaa ja uuden aineiston tuottamista äänittämällä tai kuvaamalla.

Tietokoneella tai tabletilla aineiston voi tämän jälkeen koostaa haluamallaan ohjelmistolla tai palvelulla netissä. Julkaisu tarinalle on lopuksi mahdollista tehdä monella tavalla esimerkiksi tallentamalla videoleike nettipalveluun, jakamalla video sähköpostilinkkinä rajatulle kohderyhmälle, lisäämällä tarina sosiaalisen median palveluihin tie perinteisemmin tallentaa aineisto sopivaan muotoon muistitikulle dvd-levylle tai jos aineisto mahtuu vaikka cd-levylle.

Tarinankerronnan kannalta tärkeintä on ryhtyä tekemään ja tuottamaan digitaalisia tarinoita, koska sinun kohdeyleisö odottaa niitä elämän monilta aloilta. Mediazoo on yritykseni nimi ja se avustaa tarinankerronnan toteuttamisessa mm. tarjoamalla digitointipalveluja sekä kuvaamalla haastatteluja ja editoimalla tarina sovitulla tavalla julkaisumuotoon. Jos et itse tee ohjelmaa valmiiksi niin kysy tarjous sen toteuttamiseksi Mediazoo.fi

Credits:

Created with images by Daria Nepriakhina - "Books for startups :)"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.