Loading

Derfor velger boligselgere en lokal megler Lokalkunnskapen er viktig FOR kjøper og selger

De ser seg nysgjerrig rundt i huset og stiller spørsmål til megleren:
  • Hvor langt er det til butikken?
  • Hva er en skylddeling?
  • Er denne garasjen lovlig?
  • Hvorfor står naustet på naboens tomt?
  • Kan båtplassen selges med?

Lokalkunnskap er noe av det viktigste vi har med oss når vi holder visning og snakker med potensielle kjøpere, men det er også viktig for dem vi selger boligen for, sier avdelingsleder Renate Ledel i EiendomsMegler1 Hitra/Frøya. Det lokale eiendomsmegler-teamet skaper resultater. Omkring 7 av 10 boliger som omsettes i øyregionen selges via EiendomsMegler1, de resterende 3 er fordelt på 10 andre foretak. Sagt med andre ord, så kjenner vi stort sett de aller fleste av de som er på boligjakt.

Renate Ledel, Aleksander Hansen og Mateusz Natbut er godt kjent med lokalsamfunnet sitt.

- Vi har et godt grunnlag å bygge på når vi skal sette en mest mulig riktig prisantydning - fordi vi selger så mange boliger. En megler uten lokalkunnskap kan lett sette feil prisantydning med den følge at huset kanskje ikke blir solgt, sier Renate.

- Vi opplever at folk vil selge gjennom oss fordi vi har lokalkunnskapen som potensielle kjøpere trenger før de skal ta den viktige beslutningen. Vi har vokst opp her og vi bor i Øyregionen. Vi kjenner barnehage- og skolemiljøet, kulturtilbudet og vi er aktive i idrettslagene. Det gir oss mye innsikt i hva som er viktig for folk, sier Aleksander Hansen som bor på Dørvikan.

- Når noen skal by på en bolig er det ikke alltid standarden på huset som er avgjørende. Det som ofte teller mest er beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Stikkordene som typisk dukker opp er utsikt, nærhet til sjøen, godt nabolag, nærhet til skole og dagligdagse funksjoner, sier Mateusz Narbut er oppvokst på Sandstad på Hitra.

- Kompetansen vår er også viktig. Kjøp og salg av eiendom er livets aller største transaksjon. Det er viktig å ikke trå feil i jussen og økonomien. Vi hjelper ofte til med å rydde opp eller fjerne uklarheter rundt eiendommene vi selger, sier Mateusz som er utdannet jurist. Det er viktig å skape trygghet, fortsetter Renate som også har ansvaret for omsetningen av fritidsboliger i det lokale Eiendomsmeglerkontoret. Vi er opptatt av å sørge for at både selger og kjøper er fornøyd. Det er tross alt et forholdsvis lite lokalsamfunn vi lever i og vi treffer ofte både selger og kjøper på butikken, idrettsbanen eller i sosiale lag så det gjelder å gjøre en god jobb å ha fornøyde kunder, smiler Renate.

- Mange av kundene setter også pris på at vi kan gi råd om den økonomiske siden ved en bolighandel. Vi har et tett samarbeid med Sparebank1 Midt-Norge noe som ofte gjør prosessen raskere og enklere for kunden, sier Aleksander.

- Folk som kjøper hus har ofte vært på boligjakt i en lengre periode. Dagens boligkjøper er både prisbevisst, kjent med markedet og vet ofte hvordan han skal angripe budrunden. Mange visinger, budrunder og utallige tv-program relatert til boligjakt gjør at boligkjøperne ofte oppleves som erfarne i kjøpsprosessen. Gjennom løpende kundekontakt har vi god oversikt over potensielle kjøpere i alt fra familieboliger til leiligheter, sier Mateusz som selv kjøpte bolig i Fillan etter at han og samboeren flyttet tilbake til Hitra i fjor.

- Når en kunde spør hvorfor de skal velge oss, sier jeg at vi trolig allerede har vært i kontakt med kjøperen til din eiendom sier Mateusz.
Tenker du å selge bolig? Bruk en megler nær deg!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.