Loading

Nieuwsbrief ouders BC BroekhIn Roermond

Afwezigheid Jos Gijzen

Onze directeur, de heer Jos Gijzen, werd op 18 januari onwel tijdens een bijeenkomst van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg. Gelukkig waren hulpverleners snel ter plekke. Inmiddels kunnen wij u laten weten dat de heer Jos Gijzen hard werkt aan zijn herstel. Een goed en volledig herstel vergt echter tijd. En die tijd gunnen wij hem natuurlijk!

Vervangend locatiedirecteur de heer B. Martens

Wij zijn blij u te kunnen laten weten dat wij de heer B. Martens bereid hebben gevonden om zijn taak als locatiedirecteur van BC Broekhin waar te nemen gedurende zijn afwezigheid. De heer Martens is geen onbekende in onze organisatie. Hij was voorzitter van de Centrale Directie van Broekhin breed en heeft eerder deze functie waargenomen.

Profielkeuze-dag

Kiezen is moeilijk! Zeker als je moet kiezen uit talloze vakken. Waar baseer je jouw keuze op? Kies je voor het vak waar je heel goed in bent of kies je voor een vak waarover je meer wilt weten? En wat leer je tijdens het vak M&O nou eigenlijk?Dinsdag 6 februari werd er voor de leerlingen van H3, V3, VRS9, T4 een 'profiel-keuzedag' georganiseerd. Tijdens deze dag konden de leerlingen inhoudelijk kennis maken met vakken in de bovenbouw van havo en vwo. Ze konden deel nemen aan allerlei workshops en voorlichtingen. Door ze in een vroeg stadium beter voor te lichten hopen wij dat onze leerlingen een weloverwogen en bewuste keuze maken voor een profiel en een vakkenpakket. Deze keuze is immers heel belangrijk voor hun vervolg-studie. Ook voor de ouders was er in de avonduren de gelegenheid om samen met hun zoon/dochter de vaklokalen te bezoeken en meer informatie te krijgen.

Open Dag 3 maart 2018

Zaterdag 3 maart zetten wij vanaf 10.00 uur tot 13.30 uur onze deuren wijd open. Toekomstige leerlingen kunnen dan zelf komen kijken hoe het er op BC Broekhin aan toe gaat. Aanmelden kan via onderstaande link.

Tevredenheidsonderzoek

Onlangs hebben wij een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders uitge-voerd. Maar liefst 347 ouders hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Gemiddeld waardeerden ouders onze school met een 8! Mooie score, vinden wij. Wilt u meer weten en alle resultaten zien? Dat kan middels onderstaande link, waar u tevens onze schoolresultaten kunt vergelijken met andere scholen in onze regio.

Tot slot

Wij wensen onze leerlingen en hun ouders zonnige carnavalsdagen en een fijne vakantie!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.