Skoleboden Lille Værløse Skole

Åbningstider i boden

  • Kl. 9.30 - 9.50 (10-pausen) - alle dage.
  • Kl. 11.20 - 12.00 (12-pausen) - alle dage.
  • Kl. 13.30 - 13.40 (2-pausen) - mandag - torsdag.

Hvad tilbyder skolen?

I skoleboden er der hjemmebagte boller hver dag og masser af frugt, smoothie, salater, yoghurt og andre lækre ting.

Der er en dagens ret hver dag i 12-pausen til 22.00 kr

I 2-pausen er der altid en sund eftermiddagssnack til 5.00 kr

Nybagt bolle 5.00 kr

1 pk. smør 2.00 kr

1 skive ost 2.00 kr

1 skive pålæg 2.00 kr

Morgenkomplet 12.00 kr. (En bolle, smør, 2 skiver ost/pålæg og the)

Yoghurt små 6.00 kr

Cultura m/musli 10.00 kr

Drikkeyoghurt 14.00 kr

Smoothie 15.00 kr

Riskiks 1.00 kr

Figenstang 5.00 kr

Nødder 10.00 kr

Økologi

Vores skolebod er overvejende økologisk, og vi har stor vægt på at tilbyde sunde og gode retter, som kan give vores elever god energi til en lang skoledag.

Vi har elitesmiley

Mobilepay

Der kan betales med MobilePay i boden via telefonnummer 72 16 51 34. Husk at påføre elevens navn og klasse.

Madkort og betaling

Man har mulighed for at købe et madkort i boden eller overføre via forældrenes MobilePay.

Man kan sætte 100 , 150 el. 200 kr. ind.

Når man indbetaler på kortet, lægger jeg 10 procent oveni.

Så hvis man indbetaler 200 kr., sætter jeg 220 kr. ind.

Det er et kort, jeg har i boden, og når man kommer og køber, skriver jeg dato og beløb, man har købt for, på kortet.

Når der er 20-30 kr. tilbage, siger jeg det til eleven, så man ved, at der ikke er så meget tilbage.

Man er velkommen i boden fra 4. klasse af. 0. - 3. årgangs lærere laver aftaler om at komme og købe i løbet af året.

Personale i boden

Jeg hedder Louise og har været uddannet siden 1996 som køkkenassistent. Jeg har været ansat på Lille Værløse Skole siden 2006.

Jeg kan kontaktes på mobil 72 16 50 06.

Der er 2 hjælpere hver dag i boden, som hjælper med at betjene eleverne. De går i 7.-8. klasse.

De får lov til at købe for 25 kr. pr. gang, de er der.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.