Surrialismen modernismen

Modernismen kom till under 1800-talet. Då hade måleriet tagit över porträttsamlingarna. Det var främst Industrialismen och förändringar i samhällsstrukturerna som skapade Modernismen. På den grundläggande nivån kan man beskriva modernismen som ett experimenterande av den mänskliga upplevelsen och graden av självmedvetenhet.

Här är några exempel på modernismen

Surrealismen- Surrealism är en riktning inom modernistisk konst, litteratur och filosofi. Den uppstod i Frankrike på 1920-talet och spred sig snabbt över västvärlden. Surrealismen pågick och höll sin närvaro fram till 60-talet. Många utav surrealismen härstammade och fick deras flesta idéer ifrån dadaismen. Surrealismen står för uttrycket undermedvetna. De gjorde drömska bilder som menas med att de är bilder som man typ drömde sig bort när man kollade på den. De drömska bilderna de gjorde var t ex bilder inom olika medier , målningar, skulpturer och så vidare. De gjorde även film och performance. En av de som grundade surrealismen var André Breton som även var en teoretiker.

här är André breton som ung och även som gammal.

Salvador Dali- Salvador Dali är född den 11 maj 1904 i en stad som heter Figueres i Spanien. Han avled den 23 Januari 1989 och blev 84 år gammal. Salvador Dali var en spansk bildkonstnär och han är mest känd för sina absurda och drömska målningar. Ett av Salvadors kändaste verk heter "minnets envishet" och blev klart år 1931. Utöver hans måleri så var han även mycket duktig i film, skulptur, fotografi och text. Han var med och sammarbetade i “Walt Disney” med den Oscarsnominerade tecknade kortfilmen “Destino” som släpptes 2003. Han har också arbetat tillsammans med Alfred Hitchcock med filmen “Trollbunden”. Salvador Dali gick på en konstskola som ung, år 1916 upptäckte Dali det modernistiska måleriet genom konstnären Ramon Pichot. Året efter gjorde Dalis pappa utställning av Dalis träkols målningar i deras hus. Salvador Dali hade sin första offentliga utställning år 1919 på en teater i Figueres. Vilket mycket senare ändrades till teater “teater-Museo Dali”

Här är Salvador Dali som ung och även en av hans konstverk.
Created By
Rebecca Björklund
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.