Loading

RefWorks Håll reda på referenserna!

Skapa ett konto, använd din abo.fi-adress men välj ett annat lösenord!

Du kan skicka referenser från de flesta databaser till ditt RefWorks-konto. Håll utkik i databaserna efter Export to RefWorks, Cite, Save references eller motsvarande!

När du väl har fått in referenserna i RefWorks kan du redigera dem och skapa automatiska källförteckningar enligt olika stilar (APA, Harvard osv).

Gör så här:

1. Markera referenserna du vill ha med i litteraturlistan och klicka på Create Bibliography
2. Välj stilen du vill ha
3. Simsalabim, källförteckningen skapas! Du kan sedan kopiera den till din uppsats.

Om du använder Microsoft Word kan du också installera en RefWorks-plugin som gör att du kan hänvisa till referenserna du sparat i RefWorks samtidigt som du skriver din text. Du hittar denna plugin vid Tools.

(Obs! Kontrollera att det operativsystem och den version av Word som du har stöds av RefWorks)

RefWorks dyker upp som en egen flik i Word och du loggar in på ditt RefWorks-konto. Efter att du gjort hänvisningar i texten kan du automatiskt skapa källförteckningen direkt i Word.

Om du har Office 2016 och Windows 10 finns en RefWorks Citation Manager add-in som går att lägga till inne i Word (gå till fliken Insert > Store och sök på RefWorks). I sidpanelen har du sedan tillgång till ditt RefWorks-konto medan du skriver.

För mera instruktioner, besök RefWorks egen YouTube-kanal.

Kom ihåg! RefWorks är bara ett verktyg, du måste själv kolla att referenserna stämmer med källan (speciellt skandinaviska tecken) och att litteraturlistan blir korrekt. Har du frågor eller om problem uppstår, kontakta referenshantering@abo.fi!

Credits:

Created with images by Pexels - "blur bokeh book" • Engin_Akyurt - "coffee caffeine food"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.