VINSMAGNING Arrangeret af LELLINGE-dagene, 5/11-2016

Carina & Peter, fra Vinforhandleren Mallorca Vine, havde medbragt et sortiment af spændende og velsmagende vine til aftenens vinsmagning. De var alle fra mindre vingårde på ferieøen Mallorca. Det var følgende: Rosé: Mantonegro. Hvidvin: Premsal Carmesi. Rødvine: Mantonegro Dues, Cabernet Sauvignon/Mantonegro Torrent Negre, Cabernet Sauvignon, Merlot Syrah
Pigerne mod "drengen"...!!
Tak til alle, for en hyggelig aften. Vi ses igen til de næste smagninger, som vil være lækre portvine, special øl, cognac, ROM og vine fra andre lande/producenter.
Created By
Henrik Hermansen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.