แนะนำตัว BYManeerat Treeros

📍ประวัติส่วนตัว

💁🏻นางสาวมณีรัตน์. ตรรีส รหัส 570112010048. คณะ. รัฐประศาสนศาสตร์. สาขา รัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นางสาวมณีรัตน์ นามสกุล ตรีรส ชื่อเล่นเฟิร์น อายุ 21 ปี. ที่อยู่ 160/250 หมู่1. ตำบลยายชา. อำเภอสามพราน. จังหวัดนครปฐม. 73110. ปัจจุบันศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์. สาขารัฐประศาสนศาสตร์. คติประจำใจ. เมื่อล้มลงแล้วจงลุกขึ้นมาเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง. ประวัติการศึกษา. จบจากโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศ. จบจากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ความใฝ่ฝันในอนาคต. อยากเป็นนายอำเภอ เจ้าของธุรกิจ

ภาพและบรรยากาศในการเรียนคณะรัฐประศาสนศาสตร์

👉🏽ลงพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง👈🏽
👉🏽DPU GAME NIGHT 2017👈🏽. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1🎉
👉🏽เชียร์หลีดเดอร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์👈🏽 👏🏽รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 😻
👉🏽จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ จังหวัดสุพรรณบุรี👈🏽
👉🏽1ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร์👈🏽
👉🏽พิธีไหว้ครูคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปี2559
👉🏽ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร👈🏽
👉🏽คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
👉🏽สตาฟDPU GAME👈🏽
👉🏽ดาว-เดือน มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์👈🏽
👉🏽กิจกรรมรับน้องคณะรัฐประศาสนศาสตร์👈🏽

ภาพความประทับใจ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

📌ค่านิยมหลัก เสียสละและมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

📌ปรัชญา รัฐประศาสนศาสตร์ นำความรู้คู่คุณธรรมสู่ภารกิจแห่งรัฐ

📌ปณิธาน สร้างบุคลากรของรัฐที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถและคุณธรรม

📌วิสัยทัศน์ มุ่งความเป็นเลิศในการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถและคุณธรรมให้กัยองค์กรภาครัฐ-ท้องถิ่น และภาคเอกชน

สโลแกน:เมื่อก้าวเข้ามา เจ้ากับข้าพี่น้องกัน

📜E-Book.เรื่องการวางแผนการทำงานด้านเด็กและเยวชนของท้องถิ่นโดยเน้นสิทธิและแระโยชน์ต่อเด็กเป็นพื้นฐาน

เนื้อหา

http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/7/2021_5105.pdf บทที่1

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/7/2021_5107.pdf บทที่2

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/7/2021_5106.pdf บทที่3

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/7/2021_5109.pdf บทที่4

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/7/2021_5110.pdf บทที่5

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/7/2021_5111.pdf บทที่6

รัฐประศาสนศาสตร์

👸🏻Tne End👸🏻

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.