Voyager 1 ja 2 By: Elli, Kaisa, Pyry & Taika

Voyager 1 ja Voyager 2 ovat NASA:n miehittämättömiä avaruusluotaimia. Niiden tarkoituksena on tutkia ulkoplaneettoja ja niiden rata-asentoja.

Luotaimet ovat alkuperäisen Jupiter- ja Saturnus-planeettojen tutkimistehtävän lisäksi kyenneet jatkamaan matkaansa ulommas Aurinkokuntaan.

Luotaimet laukaistiin 5. syyskuuta 1977 (Voyager 1) ja 20. elokuuta 1977 (Voyager 2).

Elokuun 25, 2012 Voyagerista tuli Maasta kauimmaisimpana oleva ihmisen rakentama esine.

Voyager-luotaimien radat
Voyager kultainen levy

Voyager Golden Record on Voyager 1 & 2 -luotainten mukana avaruuteen lähetetyt kultaiset äänitteet, jossa on kuvia, musiikkia (esim. Mozart) ja ääniä maapallon elämästä ja kulttuurista. Levyn mukana on myös tervehdys 55 eri kielillä.

Äänitteet on tarkoitettu maapallon ulkopuoliselle elämälle ja tulevaisuuden ihmisille, jotka voivat löytää sen. On kuitenkin epätodennäköistä, että äänitteet kohtaavat ulkopuolista elämää.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.