Loading

Pukkellaks våren 2020 Vellykket smoltutvandring i 7 undersøkte elver

Naturtjenester i Nord gjennomfører overvåking av pukkellaks i Troms og Finnmark. Våren 2020 er det utført undersøkelser fra pukkellaksgytingen høsten 2019.

Det er registrert store mengder pukkellakssmolt i de fleste av elvene som er undersøkt. Dette viser at det har vært vellykket gyting.

Rune Muladal, daglig leder Naturtjenester i Nord

- Vi har studert 7 elver i Øst-Finnmark og Troms der det var gyting av pukkellaks høsten 2019. I de aller fleste områdene har stor del av rogna som er lagt i grusen overlevd og utviklet seg til pukkellaksyngel.

Det har sansynligvis vært vellykket smoltutgang fra de fleste elver med pukkellaksgyting fra 2019 sesongen.
Store mengder pukkellakssmolt ble produsert i de fleste elvene i øst-Finnmark i 2019-2020.
I starten av mai var en stor andel pukkellaks allerede i smoltstadiet og klar til utvandring i havet.
- Resultatene viser at det har vært høy overlevelse fra egglegging høsten 2019 fram til smoltstadiet våren 2020.

Vi antar at pukkellakssmolten nå (juni 2020) har gått ut fra de fleste elvene i Finnmark og Troms, og er allerede på beitevandring i sjøen, kun 8 måneder etter at det bare var et lite befruktet egg.

- Sammenlignet med 2017 undersøkelsene viser resultatene at overlevelse og tetthet av yngel er større enn utvandringen fra 2018. Det vil si det potensielt var en større smoltutgang av pukkellaks i 2020.

Om sjøoverlevelsen er lik de siste årene så kan man forvente en enda større mengde pukkellaks i 2021.

- Vi kan ikke se at det er noen negative påvirkninger pukkellakssyngel har hatt i elvene.

Det er mye som tyder på at den forlater elva rimelig raskt etter at den kommer opp fra grusen.

Det er mer tilgjengelig mat i sjøen enn i de kalde næringsfattige elvevannet den klekker i. Årsyngel fra laks og ørret klekker senere og vil isåfall ikke ha noen konkurranse fra pukkellaks.

- Fordelene med en slik livsløp - kort tid med yngelstadie i elva - er at det kan bli enorme mengder pukkellaks om overlevelsen er høy. Er det derimot faktorer som slår negativt ut så vil dødeligheten bli desto større.

- Vi kan ikke se hvilke faktorer som skulle slå negativt ut for pukkellaksen i sjøfasen så langt i 2020.

Med økt sjøtemperatur og godt tilgjengelig mattilgang i sjøen så tror vi på et nytt pukkellaksår i 2021.

- Naturtjenester i Nord følger pukkellakssituasjonen framover og vil senere i sommer se om det står pukkellaksyngel igjen i elvene. Om det er registreringer av «mistenkelig småfisk» som kan være pukkellaks i elvene så ønsker vi beskjed. Pukkellakssmolten går ofte i stim er 3-4 cm stor og holder seg gjerne helt øverst i vannmassene der «striping» kan forekomme.

- Kartleggingen av pukkellakssmolt er finansiert av Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

For mer informasjon kontakt prosjektleder Rune Muladal. tlf 41423272 eller epost rune@barentsbio.com

Credits:

(C)Naturtjenester i Nord