Prva gimnazija varaždin 380. godina tradicije

Prva gimnazija Varaždin sljedbenica je Gimnazije koju su u Varaždinu 1636. godine osnovali isusovci. Gimnazija je od svojih početaka nekoliko puta mijenjala ime i programe, no uvijek je bila žarište kulturnog i obrazovnog djelovanja. Tu su se školovale mnoge znamenite ličnosti, čija su djela ostavila trajan trag tijekom povijesnih razdoblja. Prva gimnazija Varaždin ponosna je na svoju tradiciju te čuva bogatu kulturu i baštinu škole, a istodobno uvodi inovacije, nove programe, suvremenu tehnologiju, potiče stvaralaštvo, otvorenost, uključenost i suradnju.

logo Prve gimnazije Varaždin

Škola je članica nekoliko međunarodnih mreža i partnerstva. Udružena smo škola UNESCO-a. U školi se izvodi program međunarodne mature (International Baccalaureate Diploma Programme), koji osobitu pozornost posvećuje međunarodnom razumijevanju i holističkom pristupu u nastavi, pružajući učenicima priliku da steknu vrhunska znanja i kompetencije iz šest znanstvenih područja te da nakon dvogodišnjeg školovanja steknu svjetski priznatu diplomu. Značajno je spomenuti da je škola i ECDL testni centar, kao i županijski centar izvrsnosti iz informatike i biologije. Škola je odabrana da bude među prvih 20 škola pilot projekta e-Škole.

novi dio Prve gimnazije Varaždin

PROGRAMI I OBLICI NASTAVE

U školi se izvode tri nacionalna gimnazijska programa - opći, jezični i prirodoslovno-matematički te jedan međunarodni program. U školskoj godini 2015./2016. u Prvu gimnaziju Varaždin upisano je 192 učenika u 8 odjela - četiri opća, tri prirodoslovno-matematička te jedan jezični odjel. Program međunarodne mature (IB), upisao je 21 učenika koji su završili 2. razred srednje četverogodišnje škole.

STEM projekt na Prvoj gimnaziji Varaždin

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.