Loading

Start dit nye sportseventyr hos Hamlet Rugby Klub

Hvis du tænker på at starte til en ny sportsgren, er du velkommen hos Hamlet Rugby Klub.

Hamlet har ungdomstræning for Piger og Drenge hver tirsdag kl. 16:30 til 18:00 for U10 til U14 og U16 til U18 træner, hver tirsdag kl. 17:00 til 18:30. Det hele foregår på kunstgræsbane ved Helsingørhallen.

Det er super sjovt

Der træning for U10, U12, U14, U16 og U18.

Kom ud og være med, alle kan være med👍

Piger og

Drenge

Kan spille Rugby

Rugbysporten har et kæmpe fællesskab med andre klubber i Danmark og i udlandet🏉

Alle kan være med fra U10 til U18🏉

Træning tirsdag klokken 16:30 el. 17:00 på kunstgræsbanen v/Helsingørhallen

Rugbysporten er bygget op om værdierne passion, sammenhold, respekt, disciplin og fairplay! #onebigrugbyfamily. Vi har altid plads til flere spillere i Hamlet Rugby Klub

Træning foregår tirsdag og klokken 16:30 el. 17:00 til 18:00 el. 18:30 på kunstgræsbanen v/Helsingørhallen🏉

#onebigrugbyfamily

Vi har altid plads til flere spillere i Hamlet Rugby Klub

Alle er naturligvis velkomne😃 Piger som Drenge

Credits:

Jason Coombe og Jens Tamsen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.