Loading

Lightning Leiden @Arnhem Falcons Seizoens opener pakt goed uit voor Arnhemse formatie

Voor de beste weergave op een telefoon, de landschap stand gebruiken.

Na een snelle start van Leiden (08-00) weten de Falcons zich in het eerst kwart nog te herstellen
Een fumble op de kickoff return van Lightning wordt door de Falcons verzilverd met een Touchdown
Tussen stand na het 1e kwart 08-21 in het voordeel van de Falcons

Touchdown run wordt teruggefloten na een holding penalty voor Lightning

Met wat hulp blijft de Runningback overeind voor een 30 yard Touchdown run
Half time score 08-31
Een interception van de Falcons in het 3e kwart resulteert in een Touchdown drive.

Ook in het 4e kwart blijft de Falcons aanval gevaarlijk

Maar door gemiste kansen

En een illegal reciever op een fake field goal.

Blijft de score 08-38

Eindstand

Lightning 08 - 38 Falcons

Created By
Jasper Barendregt
Appreciate

Credits:

Jasper Barendregt

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.