Nieuwsbrief GT3A

Beste ouder(s) / verzorger(s)

Terwijl de eerste najaarsstormen geweest zijn, staan wij aan de vooravond van de komende ouderavonden. Als het goed is heeft u een mail gehad om u in de schrijven voor de ouderavond. Mocht inloggen niet lukken dan kunt u een mail sturen naar ouderavond@candea.nl. Als u dat nog niet gedaan heeft, dat dan graag komende week doen. Het inplannen van de gesprekken gaat buiten mij om. Ik ga met alle leerlingen de gesprekken voorbereiden aan de hand van een powerpoint. Mocht u niet kunnen of geen behoefte hebben aan een gesprek, dan stuur ik u de gemaakte powerpoint op, zodat u deze samen alsnog kunt bekijken. Ik ga er altijd vanuit dat uw zoon/dochter ook aanwezig is bij het gesprek, het gaat tenslotte over hen. Naast dat u mij kunt spreken kunt u er natuurlijk ook voor kiezen een vakdocent te spreken. Dat is zeker aan te raden als u twijfelt over bijvoorbeeld behaalde cijfers of al om te kijken of ze het vak volgend schooljaar kunnen kiezen.

Donderdag 24, vrijdag 25 en maandag 28 november zijn er schoolbreed resultaatbesprekingen. De lessen in de middag zullen vervallen

Onlangs is afgesproken dat leerlingen tijdens de toetsen alleen nog die materialen mee het lokaal in mogen nemen die ze voor de toets nodig hebben. Mobiel, tas, jas moeten dus in de kluis.

We hebben het in de klas even kort gehad over kerst. We houden op onze afdeling altijd een actie waarbij we geld inzamelen voor een goed doel. Welk goed doel dat dit jaar is is nog niet bekend. Op een ludieke wijze proberen we wat te doen voor anderen met de kerst. Ik laat u meer weten als er meer bekend is.

Ik merk in de klas dat een aantal moeite heeft met leerwerk te plannen. Toetsen worden vaak pas kort van tevoren geleerd, terwijl het goed is om ruim van te voren hiermee te starten. Uit opmerkingen die ik terug krijg van docenten als er een minder goed cijfer behaald is, blijkt dat vaak aan planning van het leerwerk te liggen. Wellicht kunt u uw zoon/dochter hier een handje bij helpen. Samen met medeleerlingen huiswerk maken en leren zou ook een mogelijkheid kunnen zijn.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan hoor ik dat graag.

Hartelijke groet,

Robert Koenders

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.