Finlight Group Oy LED-RATKAISUja YRITYKSILLE

Innovatiivinen ja monipuolinen yritys LED-valaistuksen alalla

Finlight Group Oy on ollut mukana LED-valaistuksen vallankumouksessa jo vuodesta 2007. Tuotteidemme kehitys, testaus ja kokoonpano tapahtuu osittain Suomessa lähes kaikkien tuotteidemme osalta. Tarjoamme monipuolisia palveluita, joiden avulla voimme toteuttaa projektit ammattitaidolla alusta loppuun.

Palvelujamme

Tehtävämme on toteuttaa kokonaisvaltaisia valaistusratkaisuja ajan ja rahan säästämiseksi. Tarjoamme laadukkaan ja jatkuvasti kehittyvän tuotteiston lisäksi kattavan valikoiman palveluita helpottamaan kiireistä arkea.

Kiinteistökartoitukset

Teemme kiinteistökartoituksia valaistuksen ja sitä lähinnä koskevien talotekniikka-asioiden osalta. Kartoituksen pohjana on aina käynti kohteessa, kohteen kuvaaminen, valaistusteknisten arvojen mittaaminen, haastattelut käyttäjien keskuudessa sekä loppuraportit laskelmineen ja toimenpide-ehdotuksineen.

Suunnittelupalvelut

Hyvä valaistus lähtee aina hyvästä suunnitelmasta jossa otetaan huomioon useita eri asioita. Pitkän LED-valaistuskokemuksemme ansiosta osaamme soveltaa LED-valaisimia erinomaisesti eri käyttökohteissa ratkaisten näin asiakkaidemme ongelmia. Toteutamme valaistussuunnitelmia myös kolmiulotteisesti asianmukaisia ohjelmistoja käyttäen. Visuaalisen 3D-suunnitelman avulla asiakkaan on helppo ymmärtää ja havaita tulevat muutokset jo ennen niiden fyysistä asentamista.

Mittatilaustuotteet / Tuotteiden kustomointi

Valmistamme tai valmistutamme kustomoituja mittatilaustuotteita asiakkaidemme kiinteistöihin. Usein asiakkaan ongelmaksi saattaa muodostua se ettei valmiista tuotevalikoimista löydy oikeanlaista tuotetta tai sovellusta. Tässä yhtiömme on kokenut toimija ja pystymme vastaamaan haasteisiin tehokkaasti!

Alihankinta

Mikäli yhtiöllänne on esimerkiksi jokin valmistettava tuote, johon sisältyy tai pitäisi sisällyttää valaisin esimerkiksi integroituna, käänny meidän puoleemme. Me pystymme ratkaisemaan ja tuottamaan oikean tuotteen tarpeisiinne.

Loistava yhteistyökumppani!

Osaamme suunnitella tuotteet kohteisiin sopiviksi sekä pystymme antamaan teknistä tukea laajan tuote- ja asennustietämyksemme ansiosta. Neuvottelu kanssamme käy sujuvasti ja olemme aina avoimia uusille ideoille, tuotteille ja sovelluksille.

Ota yhteyttä!

Kysy lisää palveluistamme info@finlight.fi tai 040 668 5048.

Lisätietoa meistä:

Credits:

Finlight Group Oy

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.