Loading

IT'S COMPETITION TIME! / AMSER CYSTADLEUAETH!

The ultimate winter warmer...we’re giving away dinner for 4 at the Pizzatipi Winter Dining Clwb this December*

Y trît cysurus perffaith ar gyfer y gaeaf ... rydym yn rhoi cinio i 4 yng Nghlwb Ciniawa Gaeaf Pizzatipi ym mis Rhagfyr fel gwobr.*

*Must be used this year on: 13, 14, 20 or 21st of December.

*Rhaid defnyddio’r wobr hon eleni ar: 13, 14, 20, neu 21ain o Ragfyr.

Pizzatipi is famous for its beautiful location on Cardigan’s riverside, great food and friendly atmosphere.

The lucky prize winner and their guests will be served a Bellini cocktail on arrival and a three course meal, all in the candlelit canoe club (any other drinks are not included).

Mae’r Pizzatipi yn enwog am ei leoliad hyfryd ar lan afon Aberteifi, ei fwyd gwych a’i awyrgylch cyfeillgar.

Bydd yr enillydd lwcus a'i westeion yn cael coctel Bellini wrth gyrraedd a phryd tri chwrs yng ngolau cannwyll yn y clwb canŵio (ni chynhwysir unrhyw ddiodydd eraill).

If you've already registered for an Other Voices Cardigan wristband you will automatically be entered in this draw.

Not registered for your Other Voices Cardigan wristband yet? Click here to register and be entered into the draw for some amazing prizes in the run-up to the festival in November:

The winner will be chosen at random on 29 October from those who have registered for an Other Voices Cardigan wristband.

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y raffl hon.

Heb gofrestru ar gyfer eich band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi eto? Cliciwch yma i gofrestru a chael eich cynnwys yn y raffl i ennill gwobrau yn y cyfnod cyn yr Ŵyl ym mis Tachwedd:

Dewisir yr enillydd ar hap ar Hydref 29 o blith y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill Aberteifi.

We will be running a number of competitions to win fantastic prizes in the run up to the Festival in November. Keep an eye on Other Voices/Mwldan socials and emails to make sure you don't miss a thing.

Byddwn yn cynnal nifer o gystadlaethau i ennill gwobrau gwych yn y cyfnod cyn yr Ŵyl ym mis Tachwedd. Cadwch lygad ar negeseuon cymdeithasol ac e-byst LleisiauEraill / Mwldan i sicrhau nad ydych yn colli dim.

www.othervoices.ie | @othervoiceslive

www.mwldan.co.uk | @theatrmwldan

Pizzatipi: 01239 612259 / pizzatipi@coldatnight.co.uk / pizzatipi.co.uk

Facebook, Twitter & Instagram: @pizzatipi

Pizzatipi, Cambrian Quay, Cardigan, Ceredigion SA43 1EZ