Loading

Minner fra Skogn Folkehøgskole Håndball Brasil

Jonas Burud (24), Elverum

Når var du elev på SkoFo og hvilken linje gikk du på?

- Jeg var en del av årskull 2013/2014 og gikk på håndballinja.

Hvem var din linjelærer og hvordan vil du beskrive ham/henne?

- Jørn Kristian Berg var læreren min. Han var en inkluderende lærer som det var lett å prate og få kontakt med. Jeg og klassen hadde det veldig artig med Jørn som lærer, en super lærer og person som ga mye av seg selv.

Hvorfor valgte du å gå et år på folkehøgskole?

- Jeg har hele tiden hatt lyst til å finne ut hvor god håndballspiller jeg kan bli. Jeg tenkte at om jeg utviklet meg som person, ville det bidra til at jeg ble en bedre håndballspiller. Med et år på folkehøgskole ville jeg få muligheten til å møte og bli kjent med mange nye mennesker og ha et opplevelsesrikt år. Dette samtidig som jeg fikk holde på med det morsomste jeg vet, å spille håndball.

Hva var årsaken til at du valgte akkurat SkoFo?

- I og med at min store interesse/hobby var og er håndball, var dette noe jeg hadde lyst til å drive med. SkoFo var en av to skoler i landet som hadde håndballinje. Av de to ble jeg mest lokket av SkoFo sitt opplegg der de blant annet hadde en studietur til Brasil.

Hvilke forventninger hadde du til skolen og skoleåret?

- Jeg husker jeg var veldig spent den helga vi startet. Dette var jo noe helt nytt og jeg visste ikke hva som ventet meg. Jeg hadde forhåpninger om at jeg skulle bli kjent med mange nye mennesker og oppleve mye spennende i løpet av året.

Studieturen til Brasil og Copacabana er et av høydepunktene i skoleåret.

Hva fikk du personlig ut av året som elev på Skofo?

- Jeg fikk et år hvor jeg fikk utfordret meg selv mye. Jeg tok steg utenfor komfortsonen, vokste på dette og ble tryggere på meg selv. I løpet av året skapte jeg vennskap og opplevelser/minner som jeg setter utrolig stor pris på.

Er det noen spesielle opplevelser du husker ekstra godt?

- Jeg har veldig mange gode minner fra tiden min på SkoFo, men jeg har ingen konkrete hendelser å plukke frem. Det jeg husker best fra året på SkoFo er alle de fantastiske personene jeg ble kjent med og den fine tiden vi hadde sammen.

Hadde året på folkehøgskole noen påvirkning på utdanning eller yrkesvalg senere i livet?

- Det var gjennom SkoFo jeg endte opp med å spille håndball for Elverum. Nå har jeg tatt en bachelorgrad i kroppsøving og er inne i min fjerde sesong for klubben som spiller i Champions League. Jeg vet fortsatt ikke hvor jeg ender opp når det gjelder yrkesvalg, men jeg tenker et yrke hvor jeg får vært aktiv og brukt kroppen en del. Året på SkoFo har gjort at jeg kan tenke meg et arbeid hvor jeg kan jobbe med mennesker.

Har folkehøgskolelivet endret deg som person på noen måte?

- Ja. Jeg flyttet hjemmefra og ble mer voksen. I løpet av folkehøgskoleåret ble jeg ble flink til å utfordre og gi av meg selv, noe som gjorde at jeg utviklet meg mye som person. Jeg har tatt med meg dette videre fra tiden på folkehøgskolen og jobber fortsatt med å hele tiden utfordre og gi av meg selv. Folkehøgskolelivet har bidratt til at jeg er den personen jeg er i dag og den kommer til å være i morgen.

Har du noen form for kontakt med medelever eller lærere fra SkoFo?

- Ja. Jeg reiser mye rundt i landet som håndballspiller og da er jeg så heldig at mange av mine tidligere medelever kommer og ser på kampene. Da får jeg muligheten til å se og prate med dem, noe jeg er veldig glad for. Jeg får også en hyggelig telefon fra Jørn med jevne mellomrom.

Vil du råde andre ungdommer til å gå et år på folkehøgskole og evt. hvorfor?

- Ja! Du kommer til å møte mange fantastiske mennesker og du vil oppleve og lære masse i løpet av året, men for å oppnå dette kreves det noe av deg. Gi av deg selv, engasjerer deg i det som skjer og vær åpen og positiv i møtet nye mennesker og utfordringer. Det var min oppskrift på et fantastisk år på SkoFo!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.