Cvi Conferentie 2017 5/6 april

Een ontvangst vol gastvrijheid bij de Efteling. Opvallend hoe er meerdere medewerkers op verschillende plekken vanaf entree tot binnenkomst in eerste zaal voor de lunch ons een warm welkom gaven. Zo laat je je gasten zich welkom voelen. Inspirerend en iets op mee te nemen in onze school. Mooie start en ook wel beetje confronterend ten opzichte van onze dagelijkse praktijk, uitdaging! Kracht van Efteling vol inzetten op beleving. Kunnen we wellicht ook meer mee gaan doen..

Opening door Wouter Hart verdraaiende organisaties

De opening van de conferentie. Wouter nam ons mee naar de essentie van zijn boek en hetgeen hij ook heeft mogen implementeren bij ROC12. Ik besluit direct mijn programma om te gooien en aan te sluiten bij de sessie van ROC A12 over het onderwerp andersom HR in een verdraaiende organisatie. Toine Schinkel neemt onze als bestuurder mee in hetgeen ROC A12 heeft gedaan de afgelopen jaren. Het boek had ik gelezen hiermee herkende ik hetgeen werd besproken. Al leek deze bestuurder het hier en daar wel wat te idealiseren. De Algemeen Directeur Jannemiek Wijgergangs gaf een realistische weergave naar mijn idee van de praktijk, iedere dag hard werken op weg naar meer eigenaarschap. Er werd stilgestaan bij zelforganiserende teams. Opvallend was dat er veel belangstelling was en dat ieder ROC druk op zoek is om eigenaarschap te vergoten. Het boek over dit onderwerp kan ik aanbevelen . Je zal er ook aantal ontwikkelingen in herkennen die bij ons spelen duidelijk in herkennen.

Tevens heb ik een A3 presentatie gevolgd over het onderwerp zorg en technologie gegeven door practoraat van Drenthe College ( Elvira Cofetti , Jenske Lorijn en hun practor Aad Oosterhof. Ze deden uitleg over het Practoraat en de RIF aanvraag. Deze is gericht op cross-overs hbo en mbo ( en niet binnen mbo zorg techniek zelf). Ze werken in de RIF met een projectleider die 1,5 tot 2 dagen werkzaamheden verricht. de boodschap van DC is eerst klein houden en dan rustig uitbouwen. Het geheel kwam op me weinig vernieuwend nog over maar wellicht ligt de kracht ook zoals men aangaf gewoon in beginnen en al doende leren en verder ontwikkelen . Het simpel houden en pragmatische aanpak van DC sprak me aan in deze . Tevens wil men transparant informatie delen en staat DC open op samen te werken.

Even in de spotlight en extra aandacht voor schoenen ondergaan

Zelf vanuit Noorderpoort druk bezig met werkgroep inzake wijzigen intake in kader nieuwe toelatingswet. De sessie van Aventus latej Peter Zwarter en ik dan ook niet voorbij laten gaan: implementeren centrale intake lessons learned. Ze nemen ons mee in hetgeen ze hebben gedaan.

Welke reis legt onze student af in beeld gebracht

Opvallend hoeveel scholen momenteel nagenoeg met zelfde items bezig zijn: veranderen intake. Ieder op zijn eigen eiland. Hier kunnen we actiever delen enk ons voordeel doen. Binnen Aventus heeft men een projectleider aangetrokken voor deze klus. Tip is onderschat de impact voor de gehele organisatie niet. Betrek een projectleider en daarnaast iemand uit de onderwijsteams aan de voorkant. Zaken die aan bod komen zijn belang meeloopdagen voor studenten. Student zelf meer regie laten nemen in gehele proces ( dus ook het minder te faciliteren bv aanmelden maar bal meer bij studenten leggen ). Dit vinden de toehoorders nagenoeg allen erg spannend nog. We houden graag grip. Tevens staat men stil bij doelmopen dag puur het voorlichten van studenten en ouders etc. De nieuw bedachte welkomstdag heeft echt als doel om realistich beeld te geven va opleiding en studenten te verbinden aan je school. De teams organiseren bij Aventus zelf de welkomsdag ieder op zijn eigen manier. Ook is opvallend voor mij dat nagenoeg op alle scholen de onderwijsovereenkomsten al voor de zomer zijn getekend. Ik heb maar niet gedeeld dat wij er tot 1-10 nog met veel inspanningen zelf achteraan gaan bij onze studenten ...verwennen we onze studenten teveel??. De les van de nieuwe intake van Aventus is dat het echt een gedragsverandering vraagt van de intakers, andere gesprekken dienen gevoerd te houden en insteek is schoolbreed studenten plek geven ipv puur beoordelen voor je eigen school/opleiding . Daarnaast moeten we niet vergeten decanen goed mee te nemen in de nieuwe werkwijze . Een aantal zaken nemen Peter en ik zeker mee naar de werkgroep binnen NP en het visitekaartje van de projectleider Aventus gaan we intern met uitleg delen ter inspiratie. Tevens blijkt dat ROC Tilburg al twee jaar bezig is met vernieuwen intake ook daar kunnen we in toekomst ons voordeel mee doen. Inspirerende sessie van kennis delen!

Mooi overzicht proces intake Aventus

Over de sessie werken met energie in teams kan ik kort zijn. Kreeg er weinig energie van . De externe die door Koning Willem 1 college was betrokken had naar mijn idee een goed verhaal. Hij Cees van Zwan (newGo b.v) is ook binnen onze organisatie al bekend . De teammanagers kunnen hem ook inzetten in hun teams. Hij kan ondersteunen middels een tool om team zelf te laten oordelen over het energieniveau en manier van verbeteren energie in het team. Mijn lek zat bij de manager vanuit Willem 1 hetgeen niets af doet aan de tool. Zelf maar even tijd genomen voor goed gesprek collega en extra kop koffie!

Vervolgens tijd genomen om collegiaal bij te praten over zaken die momenteel binnen onze school spelen en goed gesprek gehad met onze collega's van ICT. Wat super te merken dat er samen even uit zijn ons direct echte feedback blijkt op te leveren en we samen oplossingen weten te vinden. Les: vaker even naar buiten ( tijd nemen) om goed gesprek te voeren, lucht te klaren en vervolgens samen stap vooruit te zetten!

Als afsluiter bezoek ik de Keynote van Claire de Neree tot Babberich. Dit betreft de masterclass branding. Ze laat ons nadenken over marketingstrategie : wie we willen zijn door van binnen naar buiten te kijken en ook zet ze vervolgstap van buiten naar binnen te denken ( wat wil onze student van ons nu en in toekomst ). Ik merk dat ik wat in verwarring raak als ik denk aan de veelheid van boodschappen die we als ROC verspreiden is het voor een ieder voldoende helder wat onze boodschap is en hoe we deze vertalen in onze marketingstrategie in en extern? Moet/ kan het simpeler ? Wat vraagt onze doelgroep . De puurheid van de boodschap van Claire spreekt me aan.

Aantal opvallende zaken voor mij: ROC's zijn bezig en geïnteresseerd in vergroten klanttevredenheid/ hospitality. Men is bezig met herzien organisatievorm en zelfsturing en op zoek naar meer eigenaarschap ( soms geheel zonder leidinggevenden bv door laag teammagement eruit of daar leidinggevende te scholen in nieuwe leiderschapsstijl of door trainen teams op weg naar meer eigenaarschap ). Processen lijken steeds meer Agile te worden aangevlogen intern. Dit item staat nog niet vol op de managementagenda.

Wat mogen en kunnen we trots zijn op de bijdrage van NP. Wat een mooie vertegenwoordiging tijdens deze dagen. We hebben ons goed en inhoudelijk sterk laten zien. Hierbij wil in niemand te kort doen maar ben ik ervan overtuigd dat onze Young Noorderpoorters ons echt verder kunnen brengen indien we samen op blijven trekken kunnen we droom en daar verbinden. Wat een energie en inspiratie, mooi !

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.