Jongeren & Reizen door ernestina omuni-kwenzilike

Iedereen heeft zijn eigen ‘wanderlust’, maar er zijn mensen die dit meer ontwikkelen dan anderen. In deze groep reizigers zitten voornamelijk jongeren tussen 16 en 29 jaar en ook in Europa is dit vaak omdat ze al in het buitenland zijn voor studie of werk. Nu is reizen niet zo bijzonder, maar door Europa reizen met de trein komt wel steeds meer in trek. In 2015 verkocht InterRail ongeveer 250.000 InterRail passen aan deze categorie jongeren, om ze zo nieuwe ervaringen en culturen te laten ontdekken.

Hieronder valt ook Kira van Oijen-Lilienthal. Vorig jaar trok zij in de zomer twee weken door Europa met de trein én met de InterRailpas. “Ik werd er open-minded door en ik heb nu vrienden over de hele wereld. Maar ik heb ook na kunnen denken over mijn studiekeuze en wat ik nog meer in het leven wil doen.”

Manfred Weber steunt!

Manfred Weber, voorzitter van de christendemocratische EVP-fractie, heeft ook een positieve ervaring met de trein. Op jonge leeftijd reisde hij door Europa met de trein, waardoor hij zich meer Europeaan begon te voelen dan ooit. Nu, jaren later, is hij nog steeds te spreken over de ervaringen en kennis die het hem opgeleverd hebben. Dat wil hij overbrengen naar onze nieuwe generatie. “We willen investeren zodat alle jongeren het continent kunnen ervaren”, aldus Weber op de webpagina van de EVP-fractie.

"Ik denk dat het goed is voor Europa, omdat we op deze manier meer respect en begrip krijgen voor andere culturen en minder nationalistisch zullen denken." - Kira van Oijen
Kira en haar ontmoeting met nieuwe mensen tijdens het reizen door Europa.

Dus als jij achttien wordt, krijg je een gratis InterRail pas als cadeau. Met deze pas kun je binnen één maand twee weken door Europa reizen. Maar wie betaalt dit dan? De fractie hoopt dat het EU-budget een deel financiert en dat het overige deel van de spoorwegbedrijven zal komen. “De EU heeft honderden miljarden geïnvesteerd in het spoor in Europa en het is niet meer dan redelijk dat wij de bedrijven om een bijdrage vragen”, vertelt Dirk Gotink, persvoorlichter van de EVP-fractie. “De bedragen vallen overigens ook lager uit dan de eerdere schatting van een kleine twee miljard euro.”

Een verzorgde treinreis

Maar wie denkt nu eigenlijk aan een reis naar het buitenland per trein? We kiezen al snel voor een vliegvakantie of we pakken zelfs de auto. Maar waar je overal compleet verzorgde vliegvakanties kunt regelen, kun je voor een verzorgde treinvakantie bij de Treinreiswinkel terecht.

De fractie begon vorig jaar december met een officiële campagne om steun te krijgen van de bevolking van Europa. Ze gebruiken dan ook de quote ‘Make Europe yours’. Zo laten ze iedereen weten hoe simpel het kan zijn om Europa van jou te maken. Ze hopen ook dat ze genoeg steun kunnen krijgen, zodat het plan in 2018 in werking kan treden.

Wat ook een mooi voordeel aan dit plan is, is de bekendheid van de trein. Hierdoor kunnen jongeren op een positieve manier weer bekend worden met de trein. “Het InterRailplan is een mooie manier voor bedrijven om jonge mensen weer kennis te laten maken met de trein als vervoersmiddel.”

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.