Jongeren & Reizen Door ernestina omuni-kwenzilike

Iedereen heeft zijn eigen ‘wanderlust’, maar er zijn een aantal die dit vaak meer ontwikkelen dan anderen. Tussen deze groep reizigers zit voornamelijk jongeren tussen 16-29 jaar. Zij reizen steeds meer. Vaak komt dit doordat ze al in het buitenland zijn door studie of werk. Maar ook voor kortere periodes trekken er erg veel naar het buitenland. Zo ook in Europa. Een aantal kiest hierbij dan ook voor een bijzondere manier om te reizen. In 2015 verkocht InterRail ongeveer 250.000 InterRailpassen aan de groep 16-29 jaar.

Het hoofddoel: Nieuwe ervaringen en culturen ontdekken.

Kira van Oijen-Lilienthal behoort ook tot de groep. Zij ging vorig jaar zomer met een InterRail pas twee weken door Europa. “Ik werd er open minded door, heb nu vrienden over de hele wereld. Maar ik heb ook na kunnen denken over mijn studiekeuze en wat ik nog meer in het leven wil doen.”

Manfred Weber steunt!

De ervaring van Kira kent ook Manfred Weber, voorzitter van de Christendemocratische EVP-fractie. Hij reisde op jonge leeftijd door Europa en voelde zich daardoor meer Europeaan dan ooit. Jaren later is hij nog steeds tevreden over de ervaring en kennis wat het hem opleverde. Dit gevoel wilt hij overbrengen op de nieuwe generatie door dit plan te steunen. “We willen investeren zodat alle jongeren het continent kunnen ervaren”, aldus Manfred op de webpagina van de EVP-fractie.

"Ik denk dat het goed is voor Europa, omdat we op deze manier meer respect en begrip krijgen voor andere culturen en minder nationalistisch zullen denken." - Kira van Oijen
Kira en haar ontmoeting met nieuwe mensen tijdens het reizen door Europa.

Europa als cadeau

Het plan van de sociaaldemocratische EVP-fractie? Voor je achttiende verjaardag krijg jij een gratis InterRail pas als cadeau. Met zo’n pas kan je binnen één maand twee weken door Europa reizen.

Een bijdrage

Wie betaalt dit? Het geld moet natuurlijk ergens vandaan komen en de fractie hoopt dat een deel uit het EU-budget kan. Het overige deel hopen ze van de spoorwegbedrijven te ontvangen. “De Eu heeft honderden miljarden geïnvesteerd in het spoor in Europa en het is niet meer dan redelijk dat wij de bedrijven om een bijdrage vragen,” vertelde Dirk Gotink, persvoorlichter van de EVP-fractie. Gotink vertelde ook dat het bedrag lager uit zal vallen dan de eerdere schattingen. Die op liepen tot een kleine twee miljard.

Een verzorgde treinreis

Maar wie van ons denkt nu eigenlijk aan een reis naar het buitenland per trein. We kiezen al snel voor een vliegvakantie of pakken zelfs de auto. Maar waar je overal compleet verzorgde vliegvakanties kunt regelen, kun je bij Treinreiswinkel terecht voor een verzorgde treinvakantie.

Vorig jaar december begon de fractie officieël met een campagne om steun te krijgen van de bevolking van Europa. Zo hebben ze de quote ‘Make Europe yours’ waarmee ze iedereen laten weten dat Europa op een simpele manier van jou kan zijn. Met de campagne hopen ze ook dat ze genoeg steun kunnen krijgen waardoor het plan volgend jaar in werking kan treden.

Ook nog een mooi voordeel aan dit plan is de bekendheid van de trein. Jongeren kunnen hierdoor op een positieve manier weer bekend worden met de trein. “Het InterRailplan is een mooie manier voor bedrijven om jonge mensen weer kennis te laten maken met de trein als vervoersmiddel.”

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.