Loading

An Ghlúin Nua Dealbh an Phobail/Public Sculpture

What will you give to the next generation

This ceramic mural will be created with the collaboration of the Dún Laoghaire LexIcon community.

A cross generational project. Open to all.

This is an opportunity for people to sit, create and talk. Discussing generational changes past and present. With a focus on positive wishes for the future.

Cad a thabharfaidh tú don chéad ghlúin eile

Cruthófar an múrmhaisiú criadóireachta seo le comhoibriú phobal an LexIcon, Dún Laoghaire.

Tionscadal tras-ghlúine. Oscailte do chách.

Is deis é seo do dhaoine suí, cruthú agus labhairt. Ag plé ar athruithe ó ghlúin go glúin san am atá thart agus faoi láthair. Le fócas ar spriocanna dearfacha don todhchaí.

An Spás/The Space
Creating the Mural - Two elements to the making

While hands are busy, the opportunity to talk casually to strangers will be encouraged. These interactions will be briefly documented on multi coloured post-its. These will be pinned up for others to read on a board.

Post-its have a disposable anonymous nature, which will also help the open casual exploration of the theme. Each post-it note can be photographed, framed or documented. (yet to be decided).
Ag cruthú an Múrmhaisithe - tá dhá eilimint ann

Spreagfar deis labhartha go neamhfhoirmiúil le strainséirí a fhad agus atá lámha gnóthach. Déanfar achoimre an chaidrimh seo a thaifeadadh ar phost-its il-daite. Taispeánfear iad seo le chéile ar chlár le go mbeidh daoine eile ábalta iad a léamh.

Tá tréith anaithnid indiúscartha ag post-its, a chuideoidh le comhrá oscailte ag cíoradh an téama. Is féidir grianghraf, frámaíocht nó doiciméadú a dhéanamh ar gach nóta post-it. (le cinntiú fós).
Pot making

The community will make two small clay thumb-pots. Each will be coloured using slips (liquid coloured clay, all colours of the rainbow). The first will be filled with positive wishes and the other with what we do not wish for the next generation. Positive thumb-pot will be fired and incorporated into a mural.

While the negative will be ceremonially destroyed on a pile.

Pottery will be fired and assembled in a configuration/designed yet to be decided.
Déanadh potaí

Déanfaidh an comhphobal dhá phota bheaga ordóige déanta de chré. Beidh gach ceann daite le slis (cré leachtdaite, dathanna uile an bhogha báistí). Líonfar an chéad cheann le mianta dearfacha, agus an ceann eile leis na rudaí nár mhian linn don chéad ghlúin eile. Déanfar an pota-ordóige dearfach a chur sa tornóg agus é a a chomhcheangal leis an mhúrmhaisiú.

Scriosfar an pota diúltach go sollúnta ar charn.

Cuirfear an photaireacht sa tornóg agus dearfar é i slí atá fós le cinntiú.
Féile na nÓg, Leabharlann an LexIcon, Dún Laoghaire Dé Sathairn 5 Deireadh Fómhair ón 11.00 go 15:00
Eochairfhocail
 • Comhoibriú
 • Fáthanna le comhroinnt ama
 • Inrochtana do chách
 • Dea-rúin a thaifeadadh
 • Meabhrúchán buan ar dhearfacht
 • Teiripeoir ealaíne
Imir/Play
Key words
 • Collaboration
 • Reasons to share time
 • Accessible to all
 • Record good intentions
 • A permanent reminder of positivity
 • Art therapist
Machnamh/Reflection
 • Cormac Ó Bréartúin
 • Instagram: Deepmudd
 • artealain@gmail.com
Meas