SAX MOEDERDAGACTIE Gedaan met het sleuren van flessen

Bij aankoop van een Grohe Blue home kraan ontvangt u GRATIS een karaf met 6 glazen (twv € 135,52)

Grohe Blue home

koel en heerlijk - en rechtstreeks uit de kraan

3 soorten gefilterd en gekoeld water:

plat, lichtbruisend of intens bruisend water

  • Gedaan met flessen water halen
  • Bespaar tijd
  • Compact
  • Meer ruimte in de koelkast
  • Bespaar op korte én lange termijn

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.